Następna wiadomość
Spotkanie otwarte i dyżur poselski w...

Spotkanie Noworoczne strażaków OSP powiatu gnieźnieńskiego w Mielnie

Data dodania: 2023-01-26


W dniu 21 stycznia 2023 r. władze samorządowe i strażacy ochotnicy z terenu Gminy Mieleszyn, na czele z panem Arturem Hańczakiem, Wójtem Gminy Mieleszyn i dh Łukaszem Koźmą prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mieleszynie i wiceprezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, byli gospodarzami podsumowania działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gnieźnieńskiego w 2022 r. które prowadził dh Jacek Kowalski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie.

     Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Gnieźnie,  liczy 9 oddziałów miejsko- gminnych i gminnych  w Czerniejewie, Kłecku, Trzemesznie, Witkowie, Gnieźnie, Kiszkowie, Łubowie, Mieleszynie i Niechanowie.

 W ich strukturach działa 40 OSP, w tym 13 włączonych do KSRG. Wyposażone są one w ok. 60 różnego rodzaju samochodów ratowniczo - gaśniczych i specjalnych oraz 6 łodzi ratowniczych. Zrzeszają  ok. 1200 członków, w tym prawie 100 druhen i 1100 druhów, w tym 764  posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Sztandary posiada 25  OSP oraz Oddział Powiatowy, funkcjonuje 11 Młodzieżowych i 4 Kobiece Drużyny Pożarnicze.
Do najstarszych OSP należą Witkowo, Niechanowo, Trzemeszno,  Mieleszyn i Czerniejewo.

 Najczęściej interweniujące w 2022 r.  OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) to OSP Trzemeszno – 188, Witkowo – 147,  Kłecko – 124,  OSP -  119,   Łubowo – 113. Najczęściej interweniujące OSP spoza KSRG to  OSP Żydowo – 56,  Ułanowo – 29,  Kruchowo i OSP Rybno Wielkie – 28, Dąbrówka Kościelna – 26, Karniszewo – 22.  

 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Ochotniczą Straż Pożarną w Owieczkach  Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i Ochotniczą Straż Pożarną w Ławkach im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wspieranie ochotniczych straży pożarnych przyznało :

- Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa dh Dominikowi KOZŁOWSKIEMU – członkowi prezydium ZOP ZOSP RP w Gnieźnie, OSP Mnichowo,

- Brązowe Medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla:

  • Maria SUPLICKA – Wójt Gminy Gniezno,
  • Adam SERWATKA - Burmistrz Gminy Kłecko,
  • Artur HAŃCZAK – Wójt Gminy Mieleszyn,
  • Tadeusz BĄKOWSKI - Wójt Gminy Kiszkowo,
  • Szymon Robaszkiewicz – Wójt Gminy Niechanowo, OSP Niechanowo
  • Łukasz GRABOWSKI –  Dyrektor KRUS w Poznaniu, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, OSP Gorzykowo,
  • Stanisław DOLACIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
             w Gnieźnie, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
  • Mariusz MĄDROWSKI -   Członek Etatowy Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, członek ZOP ZOSP RP w Gnieźnie, OSP Kruchowo.

-  Odznakę Honorową „Semper Vigilant” (Wiecznie Czuwający): Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP dla dh Piotra DZIĘCIELAKA – sekretarza ZOP ZOSP RP w Gnieźnie,  Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Trzemesznie.

 

 Uczestnikami spotkania byli m.in :

 

- Pan Zbigniewa Dolata – Poseł na Sejm RP,

 

- Dh Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP, wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego,

 

- JE  ks. Biskup Radosław Orchowicz – biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej,

 

- Dh  Eugeniusz Grzeszczak – wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego,

 

- Pan Łukasz Grabowski -  Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu,

 

- Pan Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński,

 

- Dh Mariusz Mądrowski – etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie,

 

- st. kpt. Łukasz Michalak  – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie,

 

- wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu gnieźnieńskiego, członkowie Zarządu Powiatowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, prezesi  Oddziałów Gminnych  Związku OSP RP, prezesi OSP i Komendanci Gminni Związku OSP RP gmin powiatu.

  PolećObecna strona: 1
Galeria