Następna wiadomość
Gnieźnieńskie SLD w obronie...

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego i Regionalnego Konkursu Wiedzy Wielkopolska w Unii Europejskiej

Data dodania: 2009-04-08


    W dniu 7 kwietnia 2009r. odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu, w czasie którego doprecyzowane zostały zasady regulaminowe przebiegu realizacji zadania. Spotkanie przewodniczył Poseł Tadeusz Tomaszewski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 Przewiduje się  przeprowadzenie w 3 etapów konkursowych:
- I ETAP- 28 kwietnia 2009r.- w szkołach,
-II ETAP-PÓŁFINAŁ -13 maja 2009r.-Kolegium Europejskie w Gnieźnie,
-III ETAP-FINAŁ- 27 maja 2009r.-Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie.
I ETAP-przebieg Konkursu w szkołach odbywać się będzie pod nadzorem Komisji, w skład której wejdą przedstawiciele oddelegowani przez dyrektora gimnazjum i Komitetu Organizacyjnego.
Otwarcie kopert z pytaniami /formuła 30 pytań testowych/ nastąpi w obecności uczniów biorących udział w Konkursie i Komisji Konkursowej. Po zakończeniu Etapu Komisja Szkolna zbierze prace i wypełni protokół z jego przebiegu. Prace konkursowe odbierze przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego, który następnie dostarczy je do siedziby Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Biuro Terenowe w Gnieźnie/ul. Rzeźnicka 1/.Prace oceniać będą przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Konkursu.
II ETAP. DoII Etapu Konkursu przechodzą po 4 osoby z każdego gimnazjum, które uzyskały największą ilość punktów w I Etapie /na tym etapie zostanie przeprowadzona formuła odpowiedzi
na 40 pytań testowych/. Osoby, które zakwalifikują się do II Etapu Konkursu zostaną powiadomione
 o tym fakcie przez dyrektora gimnazjum, który zobowiązany będzie dostarczyć formularz zgłoszeniowy uczniów do Organizatora na adres: Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, ul. Rzeźnicka l, 62- 200 Gniezno, adres e-mail: smw-gniezno@wp.pl, bądź fax. (061)426 33 29. Formularz zgłoszeniowy dyrektorzy szkół otrzymają wraz z wynikami I Etapu Konkursu. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów kwalifikującej do Finału, przeprowadzona zostanie dogrywka w formie ustnej. /Półfinaliści otrzymają certyfikaty uczestnictwa w II Etapie Konkursu/.
III ETAP. Do III Etapu Konkursu przechodzi 6 osób, które uzyskają największą ilość punktów w II Etapie Konkursu. W Finale uczestnicy odpowiedzą na 6 pytań szczegółowych i 2 problemowe. Wyłonionych zostanie 3 Finalistów Konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe w postaci stypendiów ufundowanych przez Posła Marka Siwca-Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, sponsorów prywatnych. Ponadto Finaliści, którzy zajmą miejsca począwszy od 1 do 6-go otrzymają nagrody rzeczowe w  postaci
 publikacji, multimediów dot. tematyki Wielkopolski, UE.
    KOORDYNACJA DZIAŁAŃ:
- Tadeusz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP -Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
- Stanisław Dolaciński – Wiceprezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan-Koordynacja działań Komitetu Organizacyjnego
- Agnieszka Frąckowiak – Kierownik projektu.

  Poleć