Następna wiadomość
Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ Konin

Spotkanie koła SLD z wójtem

Data dodania: 2012-10-03


      W dniu 2 października br. odbyło się spotkanie gminnego koła SLD w Niechanowie -powiat gnieźnieński- z Wójtem Gminy Niechanowo Panem Eugeniuszem Zamiarem. Na spotkaniu obecny był również poseł Tadeusz Tomaszewski, który jest członkiem koła. 

   

       Podczas spotkania Wójt przedstawił informację o funkcjonowaniu powołanej na początku br. Straży Gminnej oraz planowanych inwestycjach drogowych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. W imieniu Wójta Pan Kaźmierczak omówił uchwały Rady Gminy regulujące gospodarkę odpadami, które obowiązywać będą mieszkańców od 1 lipca 2013r. Członkowie koła SLD w czasie dyskusji wnioskowali o przeprowadzenie kampanii informacyjnej,  dotyczącej nowych obowiązków ustawowych dla mieszkańców wynikających z podjętych uchwał w zakresie. Kampanią dotyczącą ,, podatku śmieciowego”, która prowadzona byłaby  we współpracy z organizacjami pozarządowymi  Młodzieżową Radą Gminy oraz sołectwami  zostaliby  objęci  mieszkańcy gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Podatek ten, zgodnie z uchwałą, w gminie ma wynosić 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej we wspólnym gospodarstwie domowym. Obecny na zebraniu Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił informacje o działaniu Klubu Poselskiego SLD, poselski projekt nowelizacji o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  oraz uchwały Rady Krajowej SLD i Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie koła SLD w Niechanowie działający w organizacji pozarządowej przedstawili swoje działania prowadzone w Klubie Pracy  m.in. kurs komputerowy, zajęcia taneczno-ruchowe i warsztaty nordic- walking dla seniorów oraz przygotowania  wypoczynku   wspólnie z samorządem gminy dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.


  Poleć