Następna wiadomość
Dyżury i spotkania poselskie w Środzie...

Spotkanie informacyjno -szkoleniowe z przedstawicielami pozarządowymi oraz jednostek oświatowych w Śremie.

Data dodania: 2009-01-15


 W dniu 13 stycznia 2009r. w siedzibie Collegium im. Heliodora Święcickiego w Śremie  Poseł Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Stałej  Sejmowej Podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi spotkał się z przedstawicielami śremskich  NGO oraz jednostek oświatowych w Śremie.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski, który przekazał zebranym informację o planowanych zadaniach gminy na 2009r. – w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Poseł Tadeusz Tomaszewski zaprezentował:

- nowelizację ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

- możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania statutowe organizacji pozarządowych w sferze pożytku publicznego (w tym programy : Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, środki budżetowe ministerstw, samorządów wojewódzkich, PFRON). 

Ponadto w szkoleniu uczestniczył przedstawiciel Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Gnieźnie – Agnieszka Frąckowiak,  która przedstawiła zasady finansowania Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyło 55 osób, w tym 47 przedstawicieli sektora pozarządowego.         


  Poleć