Następna wiadomość
Noworoczne spotkanie z honorowymi dawcami krwi

Spotkania z władzami samorządowymi

Data dodania: 2007-01-05


Poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się 4 stycznia z Prezydentem Miasta Gniezna Panem Jackiem Kowalskim omawiając stan prac nad planami zagospodarowania terenów wyłączonych z produkcji przemysłowej. Dnia 5 stycznia 2006 Poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się z Wójtem Gminy Niechanowo Panem Eugeniuszem Zamiarem omawiając zadania gminy w 2007 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz uwarunkowania prawno - ekonomiczne budowy lub rozbudowy przedszkola w Niechanowie


  Poleć