Następna wiadomość
Spotkanie koła SLD w Niechanowie

Spotkania z kandydatami SLD w Słupcy

Data dodania: 2014-09-04


Poseł Tadeusz Tomaszewski – członek Zarządu Krajowego SLD wspólnie z Przewodniczącym i Sekretarzem RP SLD w Słupcy spotkał się z kandydatami na radnych do gmin i powiatu słupeckiego z KKW Lewica Razem.

            Słupecka lewica wystawia listy we wszystkich okręgach do Rady Powiatu Słupeckiego oraz kandydatów do rad gmin w części okręgów.

            Poseł przedstawił cele programowe partii, które będą filarami kampanii wyborczej KKW Lewica Razem. Omówił zasady finansowania kampanii wyborczej oraz formy prowadzenia agitacji wyborczej.

            Poseł wspólnie z radnym Powiatu Czesławem Dykszakiem odbył również dyżur poselski, w czasie którego omówiono wspólne przedsięwzięcie programowe na rzecz społeczności okręgu wyborczego planowane z Panią Sylwią Przybyła asystentką Pani Krystyny Łybackiej posłanki do Parlamentu Europejskiego.


  Poleć