Następna wiadomość
Pożegnali lato Świętem Pyry

Spotkania i dyżury poselskie

Data dodania: 2012-09-25


    W dniu 24 września br. w Słupcy,  Koninie, Kole  oraz Turku odbyły się dyżury poselskie posła Tadeusza Tomaszewskiego.    Mieszkańcy mieli okazję spotkać się z Posłem i przedstawić problemy, których często sami nie są w stanie rozwiązać i jest potrzebna pomoc.  

  

        Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na rynku pracy, możliwości zwrotu mienia zabranego w latach 60-tych, sytuacji osób pokrzywdzonych przez Amber Gold i działań władz państwowych w tym zakresie, wysokości pomocy ze środków Funduszu Pracy – zwiększenie limitów na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

          W Kole mieszkańcy zgłaszali problem przebudowy torów kolejowych oraz przejścia dla pasażerów przy dworcu PKP. Poseł Tomaszewski  zaoferował swoją pomoc i zapowiedział  podjęcie  interwencji w sprawach, które zostały poruszone na dyżurach.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się również z członkami SLD w Turku.  Spotkanie było okazją do rozmów nt. programu społeczno-gospodarczego SLD, inicjatyw ustawodawczych KP SLD oraz inicjatywy obywatelskiej, dotyczącej  zwiększenia dochodów samorządu.  


  Poleć