Następna wiadomość
Uprawnienia zdybyte w GCI

Sport w samorządach

Data dodania: 2008-09-12


        Poseł Tadeusz Tomaszewski – członek Sejmowej Komisji Kultury Licznej i Sportu, Prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS uczestniczył na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 11 września w Żerkowie w konferencji regionalnej nt.: Sport w jednostkach samorządu lokalnego w Wielkopolsce.

         W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących gminy i powiaty oraz organizacje sportowe województwa wielkopolskiego. Poseł przedstawił uwarunkowanie prawne związane z finansowaniem sportu kwalifikowanego przez samorządy oraz stan prawa nad nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, samorządowcy wnioskowali o zwiększenie środków finansowych na realizację programu ORLIK 2012 oraz możliwość zmiany projektów  budynków socjalnych na boiskach ORLIKA, Uczestnicy konferencji postulowali o zmiany prawa w kierunku możliwości finansowania przez samorządy rozwoju sportu kwalifikowanego.


  Poleć