Następna wiadomość
Mam wątpliwości czy państwo funkcjonuje...

Sport w samorządach

Data dodania: 2014-06-18


Poseł Tadeusz Tomaszewski – członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, przewodniczący podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi uczestniczył 17 czerwca 2014r. w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu.

Tematem seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów był „Sport w jednostkach samorządu terytorialnego w Wielkopolsce – prawo, finanse i organizacja”

            Poseł w swoim wystąpieniu omówił uwarunkowania prawne finansowania sportu
w JST oraz stan prac nad nowelizacją ustawy o sporcie. W czasie debaty poruszono również funkcjonowanie programów rządowych w obszarze propagowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, odzyskiwanie podatku VAT przy realizacji infrastruktury sportowej.

            Pracownicy samorządowi wnioskowali o uproszczenie procedur zlecania zadań publicznych i zwolnienia z opodatkowania stypendiów sportowych. Takie seminaria odbywają się co roku a poseł uczestniczy w nich od 5 lat.


  Poleć