Następna wiadomość
60- lecie Koła 23 PZW w Zagórowie

Sport formą profilaktyki

Data dodania: 2008-07-07


Z inicjatywy Posła Tadeusza Tomaszewskiego – Prezesa GLKS „Pelikan” w Niechanowie -w ramach  współpracy z Wójtem Gminy oraz  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niechanowie przeprowadzono w okresie maj – lipiec 2008 na terenie gminy ligę „szóstek piłkarskich” -"Nie piję – nie biorę narkotyków”. Poseł ufundował puchar ze zwycięstwa w turnieju w Kędzierzynie.

Sprawozdanie

z przebiegu ligi gminnej „szóstek piłkarskich”

„Nie piję – nie biorę narkotyków”

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „PELIKAN” w Niechanowie we współpracy z Radami sołeckimi gminy Niechanowo oraz GCI Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan zorganizował w okresie od 25 maja do 6 lipca ligę gminną „ szóstek piłkarskich” pod hasłem „Nie piję – nie biorę narkotyków”.

 

Współorganizatorem ligi gminnej byli:

-        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Niechanowie,

-        Wójt Gminy Niechanowo.

 

Celem imprezy było:

-        przeciwdziałanie nadużywania alkoholu i informacja o szkodliwości narkotyków dla młodzieży,

-        popularyzacja aktywnego, zorganizowanego wypoczynku wśród młodzieży gminy Niechanowo,

-        propagowanie zdrowego stylu życia,

-        wyłonienie mistrza gminy Niechanowo w „6 piłkarskich”.

 

Uczestnicy:

W lidze wzięło udział 86 uczestników – młodzież urodzona w 1994 roku i starsi, zamieszkali na terenie gminy Niechanowo.

Ligę „szóstek piłkarskich” rozegrano systemem pucharowym.

Turnieje odbyły się w:

ü      25 maja 2008                       Żelazkowo

ü      1 czerwca 2008                    Jelitowo

ü      8 czerwca 2008                    Niechanowo, boisko przy SP

ü

  PolećObecna strona: 1