Następna wiadomość
Europosłanka wspólnie z Prezydentem dla...

Spartakiada Sportowo Integracyjna „Pora Aktywnego Seniora” w Trzemesznie

Data dodania: 2018-04-23


W dniu 20 kwietnia 2018 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie odbyła się Spartakiada Sportowo – Integracyjna „Pora Aktywnego Seniora” gminy Trzemeszno zorganizowana przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie. Współorganizatorem wydarzenia byli: Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.

Wśród zaproszonych uczestników udział w spartakiadzie wzięły reprezentacje: Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk” z Panią Prezes Heleną Strzelecką, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z Panią Prezes Marią Głowacką, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Panią Przewodniczącą Janiną Płuciennik oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie wraz z opiekunami. Nie zabrakło także gospodarza – Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno Pana Krzysztofa Derezińskiego. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan reprezentowali: Stanisław Dolaciński – prezes, który otworzył spartakiadę i życzył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, Tadeusz Tomaszewski – honorowy prezes SMW, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, asystent Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, Anna Stanowska – wiceprezes SMW, Justyna Banasik – skarbnik i członkowie zarządu Krzysztof Wojciechowski i Przemysław Mularczyk. W ramach spartakiady przeprowadzono szereg konkurencji sportowo – rekreacyjnych takich jak: rzut woreczkami do okręgów, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, rzut ringo, strzał piłką do mini bramki oraz rzut lotką do tarczy. W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami byli:

rzut woreczkami do okręgów:

1. Stefania Maciejewska – PZERiI

2. Maria Sarnowska – PZERiI

3. Piotr Kabaciński – ŚDS

rzut woreczkami do kosza:

1. Maria Głowacka – Diabetycy

2. Leokadia Kaczmarek – Diabetycy

3. Daniela Bodda – „Promyk”

rzut piłką do kosza:

1. Maria Sarnowska – PZERiI

2. Ryszard Szymański – ŚDS

3. Waldemar Dobrzyński – ŚDS

rzut ringo:

1. Maria Sarnowska – PZERiI

2. Sylwia Greficz – ŚDS

3. Krystyna Karczewska – PZERiI

strzał piłką do mini bramki:

1. Alicja Miękiszak – PZERiI

2. Dariusz Filip - ŚDS

3. Lechosław Kłysz – „Promyk”

rzut lotką do tarczy:

1. Rafał Giza – ŚDS

2. Wojciech Tubacki – PZERiI

3. Wiesława Guściora – PZERiI

 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, zaś każda drużyna otrzymała statuetkę uczestnictwa w spartakiadzie. Imprezie towarzyszyła integracyjna atmosfera przy kawie i ciastku. Każdy uczestnik spartakiady otrzymał słodki upominek w postaci czekolady.

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs

  PolećObecna strona: 1