Następna wiadomość
Konferencja prasowa LiD

Spacer Aleją Różanych Gwiazd”

Data dodania: 2007-10-19


Wieczór 17 października 2007r w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie,  upłynął w atmosferze wspomnień i wzruszeń, jakie wywołała promocja tomiku historyczno-poetyckiego „Aleją Różanych Gwiazd” autorstwa Elżbiety Rzepeckiej-Roszak i Leszka Zycha.

To już drugi tomik tych autorów, którym bliskie są sprawy Małych Ojczyzn,
a szczególnie bliska jest im „Różana Gmina”.

Tym razem skromny zbiór monografii Wielkich Osobowości Niechanowa, dotyczył wszystkich tych, którzy swoje wysiłki i starania kładli w rozwój i piękno naszej Ziemi.

Wśród wybitnych, aczkolwiek często skromnych ludzi, znalazły się rody m.in. Porajów-Różyców, Działynskich, Żółtowskich, także księży proboszczów niechanowskiego kościoła tj.  Trojanowicza,  Szlachty, Nowakowskiego.

Prawdziwym jednak zaszczytem dla nas wszystkich zebranych była obecność współczesnych twórców Ziemi Niechanowskiej. W loży honorowej zasiedli: były Wójt Gminy Niechanowo Pan Jan Marciniak, wybitny znawca historii naszej Ziemi Pan Jan Kozanecki, nauczyciele Panowie Zbyszek Linkiewicz i Marian Groblewski, księża Kazimierz Głów i Andrzej Zamysłowski.

W gronie „Różanych Gwiazd” nie mogło zabraknąć Posła na Sejm RP Pana Tadeusza Tomaszewskiego, któremu Ziemia Niechanowska właśnie w ten wieczór składała szczególny pokłon. Nie wolno nam bowiem zapomnieć o tej Wielkiej Osobowości, człowieku charyzmatycznym, któremu tak bardzo bliska jest nasza gmina. Pan Tadeusz był i jest zawsze obecny podczas wszystkich świąt i uroczystości gminnych. Wspiera i rozwija działalność sportową, kulturalną, oświatową, współfinansuje wiele przedsięwzięć, których często jest organizatorem np. pólkolonie, kolonie, konkursy dla dzieci, imprezy integracyjne. W ramach zapobiegania bezrobocia zainicjował powstanie Klubu Pracy, w którym organizowane są kursy i szkolenia dla poszukujących pracy.

Nasza Niechanowska Ziemia jest dumna, iż właśnie stąd pochodzi Pan Tadeusz Tomaszewski, tu się urodził, tu mieszka, nigdy też nie zapomniał skąd jego korzenie, sławi dobre imię tej Ziemi. Cieszymy się zatem, iż podczas wczorajszej uroczystości mogliśmy wyrazić naszą wdzięczność i uznanie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło włodarza naszej Gminy Pana Eugeniusza Zamiara, któremu autorzy wyrazili szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie w przygotowaniu publikacji i uroczystości promocyjnej.

Byli obecni również proboszczowie parafii w Niechanowie – ks. J. Szerment i parafii w Witkowie ks.S. Goc. Zaszczycił nas także Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
w Gnieźnie Pan T. Gościniak, który od wielu lat darzy naszą Małą Ojczyznę i jej mieszkańców szczególnym rodzajem sympatii, czego dał dowód podczas swojego wystąpienia.

Autorzy tomiku „Aleja Różanych Gwiazd” całkowity dochód z promocji przeznaczyli  na zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Niechanowie.

Szczególne podziękowania chcemy skierować do ofiarodawców, którzy wsparli finansowo wydanie naszej publikacji, dziękujemy:

Panu Posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu,

Panu Wójtowi Gminy Niechanowo Eugeniuszowi Zamiar

Szefowi Firmy TRANSTACH Panu Stanisławowi Mazurkowi

Szefowi Firmy Handlowej w Niechanowie Panu Józefowi Fabiszakowi

Państwu Urszuli i Markowi Kozaneckim z Niechanowa

Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i zakupili tomiki wyrażamy nasze serdeczne podziękowania, jednocześnie cieszymy się z tak licznej frekwencji.


  Poleć