Następna wiadomość
Pelikan zgłosi drużynę młodzieżową do...

SLD przeciwko podwyższania wieku emerytalnego

Data dodania: 2012-01-31


        W dniu 31 stycznia br. poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z przedstawicielami gnieźnieńskich organizacji zorganizował konferencję prasową.    Na spotkaniu  organizacje gnieźnieńskie reprezentowali  Grzegorz Kulecki – Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników MPK w Gnieźnie,  Anna Brodnicka – Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gnieźnie oraz Jarosław Ryczkowski – Przewodniczący   Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Gnieźnie.

   Podczas konferencji prasowej poseł Tomaszewski przedstawił  projekt   złożony przez  Klub Poselski SLD   do Pani Marszałek Sejmu RP dot. ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wnioskodawców w czasie prac sejmowych będzie reprezentował Poseł Tadeusz Tomaszewski.  
Poseł zaprosił również  do wspólnej akcji zbiórki podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie zapowiadanego przez rząd podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Kampania będzie również prowadzona na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
Premier Donald Tusk w swoim expose zapowiedział, nie informując o tym na przykład w programie wyborczym, że rząd zamierza wystąpić z projektem ustawy, który będzie przewidywał wydłużenie wieku emerytalnego dal kobiet i mężczyzn do 67 roku życia – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski. – To rozwiązanie co prawda ma być wprowadzone w określnym czasie. Ale podwyższanie wieku emerytalnego w każdym roku o cztery miesiące jest też rozwiązaniem bardzo drakońskim. W Europie, na przykład w Niemczech, Włoszech, podnosi się ten wiek co roku o dwa miesiące. Polska znajduje się w trudnej sytuacji jeśli chodzi o rynek pracy – dodaje. Na koniec grudnia ubiegłego roku wskaźnik poziomu bezrobocia wynosił 12,5 proc. (w powiecie gnieźnieńskim więcej). Poseł Tadeusz Tomaszewski podkreśla, że poziom bezrobocia jest szczególnie wysoki wśród młodych ludzi (21 proc. w grupie do 25 roku życia) oraz osób po 50 roku życia (ok. 23 proc.). Dodatkowo, m.in. ze względu na zaostrzenie przepisów umożliwiających przejście na wcześniejszą emeryturę, poziom bezrobocia w tej ostatniej grupie znaczącą wzrósł. – Jeśli taka sytuacja i propozycja dotycząca wydłużenia wieku emerytalnego się zderzą, to może oznaczać tyle, że sytuacja na rynku pracy może być katastrofalna – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski.
   Dlatego lewica chce przeprowadzenia w tej sprawie ogólnokrajowego referendum. Właśnie rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem w tej sprawie. Lewica proponuje, by w referendum zadać Polakom dwa pytania – czy wyraża Pan/Pani zgodę na wydłużenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę do 67 lat dla kobiet i mężczyzn oraz czy wyraża Pan/Pani zgodę na to, aby kobieta po przepracowaniu 35 lat, a mężczyzna po przepracowaniu 40 lat mieli prawo do emerytury? – To jest sprawa o kapitalnym znaczeniu i w tej chwili jedna z najistotniejszych spraw dla przyszłości – komentuje poseł. – To rozwiązanie nie powinno też dotyczyć osób, które są na końcówce swojej aktywności zawodowej, na przykład osób po 50 roku życia. Jeśli ma być jakakolwiek zmiana, to dla roczników, które wchodzą na rynek pracy. Nie powinni być zaskakiwani ci, którzy są na końcówce aktywności zawodowej. Jak przekonuje poseł, zbieranie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum, ma służyć debacie publicznej na ten temat.
     Przedstawiciele gnieźnieńskich organizacji wyrazili swoje zaniepokojenie planami podwyższenia wieku emerytalnego.
Jak przyznaje Anna Brodnicka, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gnieźnie, środowisko nauczycielskie jest bardzo zaniepokojone propozycją wydłużenia wieku emerytalnego. Przypomina ona, że w 2008 roku zmieniły się przepisy pozwalające przechodzić nauczycielom na wcześniejszą emeryturę. – Zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym, gdzie w dzisiejszych czasach wymaga się ogromnych predyspozycji. Nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także nowego podejścia do procesu nauczania, nowych metod wychowawczych, rozwijania zainteresowań wśród uczniów, ogromu czasu poświęconego uczniom. Jak w każdym zawodzie, następuje pewne wypalenie zawodowe. Oczywiście cały czas nauczyciele podlegają procesowi dokształcania. Ale jakość świadczonej pracy z wiekiem jest coraz niższa – mówi Anna Brodnicka. – Będziemy dążyć do utrzymania takiego stanu, jaki jest w tej chwili. Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że podpisy pod wnioskiem o referendum będą zbierane we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gniezna. 
   Z kolei Jarosław Ryczkowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Gnieźnie, podkreśla, że związkowcom zależy na tym, by zachować możliwość przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat (w przypadku kobiet) i 40 lat (w przypadku mężczyzn). – To ma być prawo, wentyl bezpieczeństwa dla ludzi, którzy załóżmy przepracowują 45 lat, zostają zwolnieni i co dalej? Mają chodzić do Urzędu Pracy, do opieki społecznej? – mówi Jarosław Ryczkowski. – W tym kierunku nasze działania będą zmierzały, by doprowadzić do takiego stanu, by ci ludzie mieli możliwość przejścia na emeryturę. Podkreślam – możliwość – a nie tak, jak przedstawia rząd, że my wymuszamy, żeby ludzie wcześniej odchodzili na emeryturę.
       Podobne, przeciwne zmianom w systemie emerytalnym stanowisko przedstawił dziś Grzegorz Kulecki z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników
  Poleć