Następna wiadomość
Giganci KS Mieszko Gniezno

Sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Data dodania: 2014-11-20


Poseł Tadeusz Tomaszewski w dniu 20 listopada uczestniczył w ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Witkowie kadencji 2010-2014. W czasie spotkania radni przyjęli uchwały dotyczące wieloletniego programu dożywiania, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zmiany budżetu gminy.

     Ostatnie spotkanie samorządu gminy stało  się okazją do złożenia podziękowania Burmistrzowi Krzysztofowi Szkudlarkowi oraz radnym za wieloletnią współpracę. Poseł podziękował również Panu Bogusławowi Mołodeckiemu, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady nieprzerwanie przez 20 lat. Złożył również gratulacje nowowybranym radnym oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo Krzysztofowi Szkudlarkowi z okazji ponownego wyboru na funkcję, po raz 6.

             Poseł w dowód wdzięczności za dobrą współpracę z Radą Gminy w kadencji 2010-2014 otrzymał stosowne podziękowania oraz okolicznościowy album o cudach natury.

 

     


  Poleć