Następna wiadomość
Seminarium dla nauczycieli w-f

Sesja Rady Gminy w Kiszkowie

Data dodania: 2009-10-01


         W dniu 30 września 2009 roku Poseł Tadeusz Tomaszewski uczestniczył  w Sesji Rady Gminy w Kiszkowie.

     Poseł przedstawił radnym i zaproszonym gościom  - sołtysom i dyrektorom placówek oświatowych informację o swej działalności  parlamentarnej oraz założeniach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

Wyraził również  niepokój zmniejszającą się ilością dzieci, które korzystają z Wieloletniego Programu Dożywiania.

 Jak wynika z przedstawionych badań, w ciągu trzech ostatnich lat zmalała liczna osób korzystających z tego programu. Przyczyną tego stanu jest brak waloryzacji progów dochodowych, dających możliwość przystąpienia do programu.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali za wsparcie działań gminy w budowie boiska wielofunkcyjnego w Sławnie.


  Poleć