Następna wiadomość
Dyżury poselskie w powiecie wrzesińskim

Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego

Data dodania: 2009-10-17


Poseł Tadeusz Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan zorganizował w Gnieźnie Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego.

      W dniu 16 października br. na obiektach Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jolenty odbyło się Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego

„Wychowanie fizyczne szansą rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży” zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

Współorganizatorami spotkania był Urząd Miejski w Gnieźnie, GOSiR przy wsparciu finansowym ze  Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Seminarium podzielone było na część wykładową i zajęcia praktyczne. W ramach pierwszej części mgr Alicja Wróbel z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawiła podstawy programowe wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przybliżyła Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie alternatywnych form wychowania fizycznego. Następnie dr hab. Michał Bronikowski – Kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu przedstawił wybrane aspekty wychowawcze kultury fizycznej, zagadnienia rywalizacji i współpracy w sporcie oraz elementy agresji sportowej. W dalszej części dr Małgorzata Bronikowska z AWF przedstawiła tematykę dotyczącą ruchu olimpijskiego – znaki szczególne i ceremoniał olimpijski.

Tomasz Wojciechowski – Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Unihokeja, Prezes UKS „Błyskawica” przedstawił poprzez prezentację multimedialną podstawy metodyczne w nauczaniu mniej popularnych dyscyplin sportowych na przykładzie unihokeja.

Ostatnią część bloku wykładowego przypadła posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu – głównemu organizatorowi – Prezesowi Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zagadnienie które przedstawił dotyczyło nowego otoczenia prawnego dla funkcjonowania UKS-ów i sportu (ustawa o sporcie, zmiany ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

Po przerwie na kawę, na hali sportowej GOSiR wykładowcy z AWF zaprezentowali pokaz nowych i ciekawych gier i zabaw ruchowych dla dzieci klas I-III ze SP nr 3 będących pod opieką mgr Blanki Szczepanowskiej.

Kolejne pokazy z udziałem  dzieci klas IV-VI z SP nr 6 pod opieką mgr Pauliny Kaczmarek dotyczyły kształtowania zdolności motorycznych w różnych grach zespołowych. Na zakończenie mgr Roman Biskupski – trener II klasy rugby – z Klubu Sportowego Tytan Gniezno w sposób pokazowy przybliżył i zaprezentował kolejną, mniej popularną dyscyplinę jaką jest rugby.

Na zakończenie, uczestnicy seminarium zostali zaproszeni na obiad oraz otrzymali certyfikaty uczestnictwa.


  Poleć