Następna wiadomość
Mistrzem gminy Niechanowo na rok 2009...

Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego we Wrześni

Data dodania: 2009-10-27


Poseł Tadeusz Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan zorganizował we Wrześni Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego.

          Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu w dniu 26 października br. we Wrześni w Szkole Podstawowej Nr 1 zorganizowało Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego „ Wychowanie fizyczne szansą rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”. W spotkaniu udział wzięło 50-ciu, głównie nauczycieli wychowania fizycznego w większości z terenu powiatu wrzesińskiego.

Pierwszą część wykładową zagospodarowała pani Alicja Wróbel z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawiając podstawy programowe wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Przybliżyła Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące alternatywnych form wychowania fizycznego.  W ramach dwu godzinnego wykładu przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dr Renata Śleboda i dr Magdalena Król - Zielińska przedstawiły zagadnienia w zakresie: „Wybrane aspekty wychowania do kultury fizycznej” i „Agresja, przyczyny i skutki u dzieci i młodzieży”. Wykłady w sposób bardzo interesujący i obrazowy przedstawiły omawiane zagadnienia.

Kolejny temat zaprezentował Tomasz Wojciechowski – Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Unihokeja, Prezes UKS „Błyskawica” w Niechanowie.  Przedstawił on poprzez prezentację multimedialną podstawy metodyczne w nauczaniu mniej popularnych dyscyplin sportowych na przykładzie unihokeja.

Ostatnią część bloku wykładowego przypadła Posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu – głównemu organizatorowi – Prezesowi Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zagadnienie, które przedstawił dotyczyło nowego otoczenia prawnego dla funkcjonowania UKS-ów i sportu (ustawa o sporcie, zmiany ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

     Następnie na oddanej kilka miesięcy temu pięknej sali gimnastycznej przy SP Nr 1 wykładowcy z AWF zaprezentowali pokaz nowych i ciekawych gier i zabaw ruchowych dla dzieci klas I-III i klas IV-VI. Były to bardzo interesujące i nowe gry i zabawy integracyjno-ruchowe stanowiące propozycję do wprowadzenia na zajęcia wychowania fizycznego lub w ramach dodatkowych zajęć.

Na zakończenie mgr Roman Biskupski – trener II klasy rugby – z Klubu Sportowego „Tytan” Gniezno w sposób pokazowy z udziałem grupy miejscowej dziewcząt przybliżył i zaprezentował kolejną, mniej popularną dyscyplinę jaką jest rugby.

Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa a następnie spożyli wspólnie obiad. Podziękowania należą się Urzędowi Miasta i Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni za nieodpłatne użyczenie Sali na organizację powyższego seminarium.

 


  Poleć