Następna wiadomość
Konferencja prasowa Wicemarszałka Sejmu RP

Samochody pożarnicze dla OSP

Data dodania: 2008-12-09


W dniu 8 grudnia 2008r. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Zarządu  OSP w Poznaniu w, którym uczestniczył Poseł Tadeusz Tomaszewski – członek Prezydium Władz Wojewódzkich OSP.

Członkowie Prezydium zostali zapoznani przez Andrzeja Jankowskiego – Dyrektora Biura Zarządu Wykonawczego ZOSP RP z stanem realizacji programu zakupów nowych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Wielkopolsce w 2009 roku. W wyniku współpracy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wojewódzkiego Funduszu Środowiska oraz samorządów gminnych do OSP w 2009r. zostanie przekazanych 15 samochodów lekkich i 19 średnich w, tym 12 z napędem na 4 koła. Prezydium oddziału omówiło działalność komisji problemowych w 2008r. oraz dokonało nowelizacji budżetu.

Poseł Tadeusz Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków poinformował zebranych o inicjatywie poselskiej dotyczącej nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która zmierza do stworzenia podstawy prawej udziału w akcjach ratowniczych członków OSP,  którzy nie przekraczali 65 lat. Obecnie wiek ten wynosi 60 lat. 


  Poleć