Następna wiadomość
Poseł na obchodach Powiatowego Dnia...

Równa pomoc dla środowiskowych domów samopomocy

Data dodania: 2015-05-04


Jak poinformował podczas konferencji prasowej poseł Tadeusz Tomaszewski, coraz bardziej prawdopodobne staje się uchwalenie przez parlament nowych, ujednoliconych w skali kraju zasad finansowania i kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowych domów samopomocy. O zmiany w przepisach od lat zabiegają środowiska związane z tego rodzaju ośrodkami. Nowelizację ustawy o pomocy społecznej posłowie rozpatrywali podczas niedawnego posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy od trzech lat zabiega w parlamencie o zwiększenie kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowych domów samopomocy. W Wielkopolsce funkcjonują sześćdziesiąt cztery takie ośrodki, w których jest około 2,2 tys. miejsc. Na terenie Gniezna działają dwie tego rodzaju placówki – Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” prowadzony przez Stowarzyszenie Concordia oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” prowadzony przez Stowarzyszenie Maki. Oba dysponują trzydziestoma miejscami, przy czym w drugiej ze wspomnianych placówek trzynaście osób znajduje się na liście oczekujących na miejsce.

Obecnie kwota dotacji na jednego uczestnika jest zróżnicowana w zależności od województwa. Przykładowo w województwie łódzkim wynosi 900 zł, w kujawsko-pomorskim 1,3 tys. zł, a w wielkopolskim 960 zł. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny we współpracy ze strona rządową oraz środowiskiem pracowników domów samopomocy przygotowała projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Podczas posiedzenia, które odbyło się w środę 22 kwietnia posłowie jednogłośnie opowiedzieli się za skierowaniem projektu na dalszą ścieżkę legislacyjną. Przewiduje on kilka rozwiązań. Daje m.in. możliwość zakładania w gminach klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Otrzymywałyby one wsparcie na poziomie osiemdziesięciu procent stawek przewidzianych dla środowiskowych domów samopomocy. Inne zmiany dotyczą opłat, jakie uczestnicy wnoszą na rzecz domów samopomocy. – Obecnie osoba, która jest uczestnikiem jest zobowiązana wpłacać swój udział wtedy, kiedy jej dochody przekraczają dwieście pięćdziesiąt procent kwoty bazowej, która wynosi 540 zł. Jeśli więc ma dochody na poziomie 1353 zł, to wpłaca pięć procent. Te wpłaty w gnieźnieńskich placówkach sięgają do 200 zł. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny uznała, że to jest mimo wszystko mały dochód w trudnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Dlatego od 2016 roku obowiązek wpłat będzie wtedy, gdy dochód przekroczy trzysta procent kwoty bazowej, czyli 1626 zł. Do tej kwoty nie trzeba będzie dokonywać żadnej wpłaty – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski.

Zaproponowane przez posłów zmiany mają też doprowadzić do ujednolicenia kwot dotacji w całej Polsce. Nowelizacja zakłada rozłożenie procesu standaryzacji stawek na kilka lat, do 2018 roku. – Docelowo będzie to dwieście pięćdziesiąt procent kwoty bazowej, ale w przyszłym roku chociażby w Wielkopolsce to dofinansowanie zwiększy się z 960 zł do 1084 zł, czyli o 124 zł na jednego uczestnika będzie większa pomoc wojewody wielkopolskiego – zaznacza T. Tomaszewski. – Szansa na uchwalenie tej ustawy jest duża dlatego, że w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przyjęto te rozwiązania jednomyślnie, bez sprzeciwu rządu – dodaje. Podkreśla, że działalność środowiskowych domów samopomocy znacząco odciąża rodziny, system opieki zdrowotnej, a także całodobowe domy pomocy społecznej. – Środowiskowe domy samopomocy to bardzo ważne instytucje dziennego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi – przyznaje poseł. Jeśli sejm przyjmie nowelizację, zmiany mogą wejść w życie od początku stycznia przyszłego roku.

 

źródło: www.informacjelokalne.pl


  Poleć