Następna wiadomość
Rekord frekwencji w międzynarodowym turnieju...

Rolnicy mają prawo czuć się zawiedzeni!

Data dodania: 2012-05-08


     Szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania dotknęły w znaczący sposób rolników z województwa wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego. W ich sprawie, z interpelacją do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgłosił się poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD. Jak się jednak okazuje, rolnicy, którzy oczekiwali szybkiej i zdecydowanej reakcji rządu w tej sprawie, musieli się srodze zawieść.

   
Warunki atmosferyczne nie rozpieszczają rolników od wielu miesięcy. Dało się to odczuć w sposób szczególny w okresie zimowym 2011/2012 na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego. Straty w uprawach, wynikające z przymrozków, były bardzo dotkliwe, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw rolnych.
Na jaką pomoc w tej sytuacji mogą liczyć rolnicy? Właśnie w tej sprawie z interpelacją do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD. Odpowiedź, jaka została sformułowana przez Kazimierza Plocke, sekretarza stanu w MRiRW, spowodowała rozgoryczenie rolników. Jak przyznaje T. Tomaszewski, w liście wyszczególniono wyłącznie standardowe działania, które obowiązują od wielu lat. - Nie ma tutaj żadnego nowego elementu dla rolników, którzy musieli ponieść duże nakłady związane z materiałem kwalifikowanym, którego na rynku było mało a poza tym był bardzo drogi. Rolnicy oczekiwali, że będzie szybka pomoc państwa, zwłaszcza związana z przesiewami. Oczekiwano że będzie to jednorazowa pomoc finansowa wypłacana od hektara. Tym razem takiej pomocy nie było. Rolnicy mają prawo czuć się zawiedzeni! – przyznaje poseł SLD.
Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa, istnieje pięć standardowych działań pomocowych dla rolników. Wśród nich znajdują się: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych; udzielenie przez prezesa KRUS pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowanie zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładanie ich na raty lub umorzenie w całości lub części bieżących składek; odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie w części lub całości przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji; udzielenie pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw w wysokości 100 zł na 1 ha; udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulgi w podatku rolnym za 2012 r.
Poszkodowani rolnicy nie mogą liczyć na bezpośrednią pomoc w tej sprawie także ze środków finansowych Unii Europejskiej. – W odpowiedzi jaką otrzymałem, pada informacja, że nie ma szans na uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Dotyczy on klęsk żywiołowych, których straty są szacowane na ponad 3 mld euro lub ponad 0,6% dochodu narodowego brutto danego państwa – informuje T. Tomaszewski, który dodaje, iż w części regionów woj. wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego tworzą się tzw. „ogniska zapalne”, w których rolnicy rozważają różne formy protestu - Mam nadzieję, że nie dojdzie do protestów, że nie będzie to kolejna grupa, która podczas EURO 2012 przypomni o swoich problemach. Liczę na to, że rząd wyjdzie z taką inicjatywą, którą nie będzie można określić standardowym zachowaniem – podkreśla poseł SLD.
Ponadto, poseł Tomaszewski uznał za bezzasadne wydawanie środków finansowych na informowanie przez wojewodę każdego sołtysa w województwie wielkopolskim o proponowanych standardowych działaniach, skoro te informacje są już dostępne od wielu lat, chociażby na stronach internetowych.

źródło: www.informacjelokalne.pl  Poleć