Następna wiadomość
Wycieczka seniorów z Piły w Gnieźnie

Reprezentacja gnieźnieńskiej lewicy na II Kongresie Lewicy w Warszawie

Data dodania: 2016-11-21


Na „Kongresie Lewicy – Nowe Europejskie Wyzwania” uczestniczyła 20 – osobowa reprezentacja gnieźnieńskiej lewicy – przedstawicieli SLD, związków zawodowych i organizacji społecznych. W Kongresie, który odbył się 19 listopada 2016 w salach Stadionu Narodowego uczestniczyło 2000 osób reprezentujących 50 partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji.

W czasie Kongresu powołano Radę Dialogu i Porozumienia na Lewicy, która będzie jednoczyła w pracy programowej organizacje i partie polityczne po lewej stronie sceny politycznej. Zadaniem Rady jest przygotowanie polskiej socjaldemokracji do nadchodzących wyborów samorządowych i parlamentarnych. W spotkaniu ludzi lewicy na Narodowym uczestniczyli liderzy Partii Europejskich Socjalistów oraz Przewodniczący Frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Gianni Pittella. Uczestnicy Kongresu zadeklarowali determinację efektywnego współdziałania na rzecz budowy samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju harmonijnie łączącego modernizację gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Gnieźnianie mieli możliwość za własną odpłatnością przy okazji uczestnictwa w Kongresie Lewicy zwiedzić Stadion Narodowy oraz Centrum Olimpijskie i Muzeum Sportu i Turystyki. W Centrum Olimpijskim były rozmowy i wspólne zdjęcia z Panią Ireną Szewińską – członkiem MKOL, siedmiokrotną medalistką olimpijską. 

  


  Poleć