Następna wiadomość
Zarząd Wojewódzki SLD

Pytanie posła Tomaszewskiego na forum Sejmu w czasie debaty budżetowej

Data dodania: 2012-10-25


  Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Rząd zaprojektował plan finansowy Funduszu Pracy, który przewiduje nieznaczny wzrost wydatków na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Jednak te środki to nadal ponad 2 mld zł mniej niż aktywne środki zwalczania bezrobocia w 2010 r. Wówczas udało się zaktywizować prawie 780 tys. bezrobotnych, później już o połowę mniej. Dlaczego mimo wzrastającego bezrobocia rząd nadal kumuluje środki na koncie Funduszu Pracy? Przewiduje się, że będzie to ponad 6,5 mld zł na koniec 2013 r.

  Drugie pytanie dotyczy zmniejszających się nakładów, znikających środków finansowych z części 25: Kultura fizyczna i sport. Konkretnie przewiduje się zmniejszenie nakładów o 68 940 tys. zł na zadania w zakresie sportu wyczynowego, z tego na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 r. i Rio de Janeiro przeznaczono 4 mln zł. Uwaga - 4 mln zł na przygotowania olimpijskie do dwóch olimpiad, a koszty dodatkowego wynagrodzenia, premie z kontraktów dla dwóch członków zarządu spółki PL.2012 - 2750 tys. zł. 2750 tys. zł premii dla dwóch członków zarządu spółki PL.2012, która koordynowała przygotowania do Euro. Jestem ciekawy, na jakiej podstawie pani minister i pan minister cały czas informowali Wysoką Izbę, że będą to zmieniać? Te środki finansowe, które zostały zabrane ze sportu wyczynowego (Dzwonek) zostały przerzucone do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

    Uwaga - wszyscy marszałkowie, w Wielkopolsce również, panie pośle, dostają o 65 mln zł mniej na inwestycje terenowe. Będą mieli na nowe inwestycje terenowe w skali kraju 18 mln zł. Gratuluję tej decentralizacji finansów publicznych. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk)


  Poleć