Następna wiadomość
Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka w...

Przyszłość Pałacu w Czerniejewie i przygotowania do wyborów- konferencja prasowa

Data dodania: 2011-06-02


        Dziś, 2 czerwca 2011 roku w biurze poselskim Posła Tadeusza Tomaszewskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem gnieźnieńskich mediów.  Tematyka konferencji obejmowała nową ustawę Kodeks wyborczy czyli dostosowanie wyborów do osób niepełnosprawnych, działania władz w sprawie modernizacji Zespołu Pałacowego w Czerniejewie. Poseł Tomaszewski omówił również przygotowania Polski do Euro 2012 i działania władz SLD w sprawie zbliżających się wyborów parlamentarnych.

 
        Zasadniczym celem zmian proponowanych w ustawie  – Kodeks wyborczy jest stworzenie osobom niepełnosprawnym realnej możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo wyborcze. Obecnie osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w wyborach, są bardzo często uzależnione od wsparcia osób trzecich. Członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi pomagają im m.in. w uzyskaniu informacji o kandydatach, w dotarciu do lokalu wyborczego, porozumieniu się z komisją wyborczą, odebraniu kart do głosowania, zaznaczeniu wyboru na karcie do głosowania, wrzuceniu głosu do urny. Projektowana ustawa ma ten stan rzeczy zmienić – dać osobom niepełnosprawnym realną możliwość głosowania bez pomocy osób trzecich. Ustawa jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także osób, które przed dniem 1 stycznia 1997r. zostały zaliczone do I lub II grupy inwalidów, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy. Osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby wobec których orzeczono o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do I grupy inwalidów a ponadto inne osoby niepełnosprawne o których mowa w ustawie – pod warunkiem, że przedstawią zaświadczenie lekarskie, iż stawiennictwo osobiste w lokalu wyborczym jest niemożliwe lub stanowi zagrożenie dla zdrowia wyborcy – będą mogły złożyć takie oświadczanie w miejscu swojego zamieszkania.
Ustawa wnosi nową jakość w definiowanie liczby lokali wyborczych, które powinny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej. W miejsce dotychczasowych przepisów, mających raczej charakter instruktażowy niż normatywny, ustawa kreuje docelowe rozwiązanie  z co najmniej 1/3 ogólnej liczby lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych na terenie każdej gminy a w przypadku, gdy teren gminy obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, wskaźnik ten należy stosować do każdego z okręgów odrębnie. W okresie przejściowym wymogi te zostały określone na niższym poziomie. Do dnia 31 grudnia 2012r. ustawa wymaga utworzenia co najmniej jednego takiego lokalu na terenie każdej gminy, z dodatkowym warunkiem, że na terenie każdego okręgu musi być co najmniej jeden taki lokal.
           Podczas konferencji prasowej poseł zaprezentował również treść zapytania poselskiego oraz odpowiedzi w sprawie przyszłości Zespołu Pałacowego w Czerniejewie. W dokumencie Ministra Skarbu czytamy, że z uwagi na trudności finansowe Czerniejewskiego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Agencja Nieruchomości Rolnych podjęła decyzję o przyłączeniu spółki do Gospodarstwa Rolno – Handlowego Żydowo. Do obowiązków nowego zarządcy należało będzie przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw w całym przekazanym obiekcie. W odpowiedzi Sekretarza Stanu – Pana Kazimierza Plocke czytamy również, że Agencja rozważa możliwość przekazania obiektu pałacowego Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
 
Załączniki:
- polskie przygotowania do Euro 2012

  Poleć