Następna wiadomość
Pierwsze spotkania Rady Powiatowej i...

Projekt Ruchu Palikota ws. finansowania partii politycznych

Data dodania: 2012-04-17


    Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski zaprezentował projetu Ruchu Palikota w  sprawie finansowania partii politycznych.

 
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera zasadnicze zmiany w zakresie sposobu finansowania partii politycznych.
 
Co do zasady proponuje się odejście od finansowania partii politycznych poprzez wypłatę należnej subwencji z budżetu państwa. Natomiast głównym źródłem finansowania miałaby być forma już sprawdzona w zakresie organizacji pożytku publicznego – tzw. „odpis podatkowy” w wysokości 1% przekazywany przez urząd skarbowy na konto wskazanej przez podatnika partii politycznej.
 
W uzasadnieniu do projektu podano informacje w zakresie wysokości finansowania partii politycznych w latach 2002- 2008 r. wskazując tendencje wzrostową przekazywanych kwot z budżetu państwa w postaci subwencji na rzecz partii politycznych.
2002 – ponad 37 mln,
2003- ponad 36,6 mln
2004- ponad 59,7 mln
2005- ponad 59,3 mln
2006 - ponad 94,8 mln
2007 - ponad 94,8 mln
2008 – ponad 107,2 mln
Dodać należy, że w 2009r wydatki z budżetu w postaci subwencji wynosiły 114,2 mln.
 
Z jednej strony wspomina się o tym, że wydatki na rzecz partii politycznych są wysokie i że konieczne jest ich zracjonalizowanie zarówno w zakresie sposobu dofinansowania partii politycznych jak i w zakresie transparentności wydatkowania na rzecz danych partii politycznych i o ile te hasła zasługują na poważną analizę o tyle należy roztropnie rozważyć skutki wprowadzenia zmian w zakresie finansowania partii politycznych poprzez tzw 1% odpisu podatkowego.
 
Biorąc pod uwagę skutki finansowe do budżetu w zakresie wprowadzenia w/w zmian należy liczyć się z tym, że przy wprowadzeniu finansowania partii z tzw. 1% odpisów podatkowych negatywny skutek budżetowy będzie większy niż obecnie przy istnieniu subwencji.
Zwrócić należy uwagę, że za 2010r. wysokość odpisów podatkowych na rzecz organizacji pożytku publicznego w postaci „odpisu podatkowego z tzw.1%”wyniosła 400,2 mln /w 2009r była to kwota 360,9mln/.
W 2010r. na wsparcie organizacji pożytku publicznego w postaci odpisu podatkowego zdecydowało się ponad 10 mln osób i kształtowała się w następujący sposób:
W 2010r. wnioski o przekazanie 1% na rzecz org. pożytku publicznego złożyło w swoich zeznaniach
- 10 134 625 osób, tj. ponad 38% ogółu podatników.
Liczba podatników (wnioskodawców) wg poszczególnych rodzajów zeznań przedstawia się następująco:
9 756 067 osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 (tj rozliczenia m. in. z z działalności gospodarczej, najem, podnajem, dzierżawa, rozliczenia ze stosunku pracy i stosunku służbowego, emerytury, renty, działalność wyk. osobiście, przychody z praw autorskich)
187 761 osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38 (zbycie papierów wartościowych i udziałów w spółkach poś osobowość prawną)
190 797 osób, tj. 23% podatników rozliczających się na formularzu PIT-28 i PIT-39 (tj zbycie nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31-12-2008r; z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego)
 
 
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że wprowadzenie kolejnego 1% dla kolejnych grup podmiotów jakim są partie polityczne wcale nie oznacza, że skutki budżetowe takich zmian będą mniejsze. Jak wynika z analizy i dotychczasowej ofiarności podatników wprowadzony mechanizm wskazania w zeznaniu podatkowym organizacji pp zyskał aprobatę społeczną. Zważyć należy, że mechanizm ten polega na tym, że albo podatnik wpłaci całą kwotę podatku do budżetu państwa albo 1% tej kwoty przeznaczy na wybraną organizację /i wg projektu partię/. Efekt dla podatnika w postaci obciążeń jest ten sam, natomiast budżet państwa nie otrzymuje w/w odpisanych kwot.
  PolećObecna strona: 1