Następna wiadomość
Obchody Dziesięciolecia Klubu Pracy i Hufca...

Projekt powołania w Gnieźnie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP

Data dodania: 2008-03-07


   W dniu 5 marca 2008 r. w gabinecie Prezydenta  Miasta Gniezna odbyło się spotkanie w sprawie nowych inicjatyw OHP na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w Gnieźnie i na terenie subregionu gnieźnieńskiego. Brali w nim udział Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, jego zastępca dr Robert Andrzejewski, Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego -Piotr Zerbe, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży -Sylwia Olszak i Specjalista ds. rynku pracy Woj. Komendy OHP - Jolanta Szydłowska.

Potrzeba zorganizowania spotkania wyłoniła się podczas niedawnej wizyty Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego w  Wielkopolskiej  Wojewódzkiej Komendzie OHP w Poznaniu. Stwierdzono wówczas,  iż należy rozważyć możliwość zorganizowania dla Gniezna i jego najbliższej okolicy nowej formy działania Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz minimalizowania odsetka bezrobotnej młodzieży -  Młodzieżowego Centrum Kariery.
Na terenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego  OHP prowadzą już inne swoje agendy  - Hufce Pracy w Gnieźnie i Kłecku, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Niechanowie (z internatem i warsztatami kształcenia zawodowego) oraz Kluby Pracy w Niechanowie, Kłecku i Witkowie.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP Piotr Zerbe, dyrektor  CEiPM Sylwia Olszak i specjalista ds. rynku pracy Jolanta Szydłowska szczegółowo przedstawili aktualną działalność MCK i Klubów Pracy. OHP nie trzymają się ściśle granicy wieku osób potrzebujących wsparcia przy starcie zawodowym i w poszczególnych formach działania często biorą udział także osoby trzydziestoletnie.
Młodzieżowe Centra Kariery OHP  rozwiązują indywidualne i nietypowe problemy związane z wchodzeniem młodzieży na rynek pracy. Działania Centrum  zwiększają szanse na zatrudnienie młodzieży - przez kreowanie umiejętności dokonywania świadomych i trafnych wyborów dotyczących dalszej edukacji i kształcenia zawodowego oraz przez wzbudzanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Młodzież może w MCK korzystać z usług poradnictwa zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. W Centrum prowadzone są psychologiczne badania preferencji zawodowych, służące ocenie własnych mocnych i słabych stron poszczególnych osób.
Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski wykazał zainteresowanie sprawą powołania MCK OHP w Gnieźnie.  Partnerami wspierającymi sprawę powołania Centrum są Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Poseł Tadeusz Tomaszewski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Małgorzata Matczak. W konkluzji spotkania stwierdzono, że prace związane z powołaniem Młodzieżowego Centrum Kariery OHP  w Gnieźnie rozpoczną się w kwietniu br. W stadium początkowym utworzony zostanie Klub Pracy OHP. Otwarcie MCK przewidziane jest na początek 2009 roku.

  Poleć