Następna wiadomość
W Koninie Zjednoczona Lewica o węglu i...

Program Zjednoczonej Lewicy - Szanse dla Młodych - konferencja prasowa

Data dodania: 2015-09-30


W środę 30 września poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się z gnieźnieńskimi dziennikarzami podczas konferencji prasowej. Wspólnie z posłem w konferencji uczestniczyła Agnieszka Frąckowiak - kandydatka w wyborach do Sejmu.

   Podczas konferencji poseł przedstawił elementy programu wyborczego Zjednoczonej Lewicy w obszarze Szans dla Młodych.

Program zakłada m.in.

 

 • Płaca minimalna 2500 zł miesięcznie. Podniesienie płacy minimalnej zwiększy konsumpcję i będzie bodźcem do podniesienia pozostałych płac na rynku pracy.
 • Minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z przepisów gwarantujących godziwą płacę minimalną powinny również korzystać osoby niezatrudnione na etat.
 • Zero ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika. Gwarantujemy utworzenie 150tys. nowych miejsc pracy dzięki programowi „Zero złotych ZUS przez 18 miesięcy”. Program ma być nakierowany na firmy zatrudniające swojego pierwszego lub drugiego pracownika. Proponujemy również opłacanie składek na ZUS przez państwo w przypadku zatrudnienia osób młodych oraz osób trwale bezrobotnych.
 • Podwyższenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników. W przypadku 8-letniego stażu pracy do 24 dni, w przypadku 10-letniego stażu pracy do 30 dni. Polacy są według danych organizacji międzynarodowych jednym z najciężej pracujących społeczeństw w Europie.
 • Zaliczanie do stażu pracy okresu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. W obecnej sytuacji na rynku pracy jest to konieczność. Inaczej całe pokolenie zatrudnione na umowy śmieciowe nie będzie miało prawa do emerytury.
 • Zwolnienie z podatku PIT dochodów do 21 tys. zł rocznie. Dochód do poziomu płacy minimalnej powinien być zwolniony z podatku. W przypadku obecnego poziomu płacy minimalnej podatku dochodowego nie płaciłyby osoby o dochodach do 21 tys. zł rocznie. W przypadku podniesienia jej wysokości do postulowanego przez nas poziomu podatku dochodowego nie płaciłyby osoby o dochodach do 30 tys. zł rocznie.
 • Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie. Edukacja przedszkolna powinna być tak samo dostępna i bezpłatna jak edukacja w szkole podstawowej, gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej. Edukacja przedszkolna powinna być finansowana przez budżet państwa w ramach subwencji oświatowej. Również opieka w żłobkach powinna być dostępna i bezpłatna dla wszystkich dzieci. Dlatego domagamy się wprowadzenia dla gmin dotacji żłobkowej na wzór subwencji oświatowej. Budżet państwa musi pomóc samorządom  nie tylko w budowie nowych żłobków, ale przede wszystkim w utrzymaniu w nich miejsc dla najmłodszych.
 • Przeciwdziałanie śmieciowemu zatrudnianiu pracowników nauki. Do uśmieciowienia nauki przyczyniają się m.in. granty jako fundament umów o dzieło, zlecenie i umów na czas określony. Umowy śmieciowe w sektorze nauki to nie tylko niestabilność pracy, ale też pogorszenie jakości badań naukowych. Stałe zatrudnienie jest podstawą wysokiej jakości i ciągłości badań naukowych.
 • Likwidacja habilitacji. Zniesienie bariery blokującej kariery młodych naukowców.
 • Zwiększenie liczby mieszkań na wynajem. Wprowadzenie ulgi podatkowej związanej z najmem mieszkania dla właścicieli, którzy decydują się na wynajem swoich mieszkań na rynku oraz deweloperów, którzy będą budować mieszkania w tym celu.
 • Przywrócenie dużej ulgi budowlanej. Uderzy ona w szarą strefę oraz doprowadzi do rozwoju największego koła gospodarki – mieszkalnictwa.

  Poleć