Następna wiadomość
LOKALNY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATÓW SLD DO...

Program rozwoju OSP w Wielkopolsce

Data dodania: 2011-09-28


          Poseł Tadeusz Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków w dniu  27 września 2011 roku spotkał się z członkami Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu.

   

       Poseł przedstawił działalność zespołu w VI kadencji Sejmu w tym inicjatywy legislacyjne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i działania, które doprowadziły do znaczącego zwiększenia środków budżetowych w 2011 roku na funkcjonowanie i zakupy sprzętu dla OSP, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Działacze związku szczebla gminnego i powiatowego z Wielkopolski podkreślali potrzebę zwiększenia środków na zakupy nowych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP, gdyż gminy ze względu na trudną sytuację swoich budżetów często rezygnują z partycypacji w zakupach sprzętu. 

        Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stefan Mikołajczak przedstawił wspólnie z Komendantem Wojewódzkim PSP Program rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012 -2020. Program dalej będzie konsultowany i jest dostępny na stronie
www.poznan.zosprp.pl    

 


  Poleć