Następna wiadomość
Biegniecie tam skąd inni uciekają

Profesjonalni Ochotnicy z Witkowa

Data dodania: 2014-02-17


W dniu 14 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straż Pożarnej w Witkowie. Udział w nim wzięło 50 członków oraz zaproszeni goście, m.in. Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, mł. bryg. mgr inż. Jacek Michalak – Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie, Jacek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Gnieźnie, Waldemar Janusz – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego, Marian Łukowski – Przewodniczący Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Witkowie, Telesfor Gościniak – Przewodniczący Zarządu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Marian Gadziński – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Bogusław Mołodecki – Przewodniczący Rady Gminy Witkowo.

Zebranie poprowadził prezes OSP Witkowo druh Grzegorz Barański, który zapoznał wszystkich ze sprawozdaniem
z działalności stowarzyszenia oraz planem działań na  2014 rok.  Swoje sprawozdania w formie prezentacji multimedialnych przedstawili również Krzysztof Polanowski z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz w zastępstwie naczelnika - Tomasz Kuliński
z Jednostki Operacyjno  - Technicznej. Odczytano również sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej.

OSP w roku 2014 obchodzi 146 rocznicę powstania i planuje w maju br. uroczystą zbiórkę. W 2013 roku ochotnicy
z Witkowa wyjeżdżali 121 razy do różnych zdarzeń, w tym do gaszenia 27 pożarów. Łącznie w wszystkich akcjach ratowniczych uczestniczyło 793 ratowników.

Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z  Prezesem OP Z OSP RP w Gnieźnie Jackiem Kowalskim wręczyli  Medal
im. Bolesława Chomicza seniorce ochotniczego pożarnictwa z Witkowa pani Bronisławie Drelli. Odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju
i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Medale honorowe Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP  w Poznaniu SEMPER VIGILANT otrzymali seniorzy pożarnictwa Wiesław Hoffman i Zygmunt Schady.

Nagrody z rąk zastępcy Burmistrza Pana Mariana Gadzińskiego otrzymali  również nasi  strażacy za udział w ostatniej bardzo trudnej akcji podczas  gaszenia pożaru w Trzemesznie.

Poseł podziękował ochotnikom za służbę społeczną w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawił program rozwoju OSP na lata 2012-2020 w województwie Wielkopolskim.


  Poleć