Następna wiadomość
Planowane oszczędności w budżecie państwa

Problem niedożywienia uczniów w szkole

Data dodania: 2013-08-12


Poseł Tadeusz Tomaszewski otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej odpowiedź na interpelację w sprawie problemu niedożywienia uczniów szkół podstawowych. Z powyższego pisma wynika, że corocznie wzrasta liczba dzieci i młodzieży dożywianych w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc przyznawana jest  zarówno w oparciu o kryterium dochodowe jak i bez przeprowadzenia wywiadu (bez wydania decyzji administracyjnej) – w 2012 roku wynosiła ona 6,5 % liczby dzieci dożywianych w gminie. Jest to jednak nieduży procent biorąc pod uwagę możliwych 20% ogółu dożywianych dzieci i młodzieży w gminach.

W załączeniu odpowiedź na interpelację poselską:

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6


  Poleć