Następna wiadomość
Powiatowa konwencja SLD: „Musimy...

Powstało Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Trzuskołoniu

Data dodania: 2011-03-16


    W dniu 15 marca 2011 roku Poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się z mieszkańcami wsi Trzuskołoń oraz sołtysem Panem Antonim  Rogulskim w celu powołania  Stowarzyszenia pod nazwą "Aktywna Wieś".    

    Panie zgłosiły wcześniej Posłowi chęć zarejestrowania stowarzyszenia, działającego na rzecz społeczności lokalnych. Odbywające się spotkanie miało na celu powołanie komitetu założycielskiego oraz ustalenie członków.
Walne zebranie podjęło uchwały oraz przyjęło statut.   Poseł przedstawił zebranym zasady funkcjonowania organizacji oraz możliwości działania. W skład komitetu założycielskiego weszły Panie:
- Magdalena Rogulska - Przewodnicząca
- Urszula Chmiel - Członek
- Krystyna Wiśniewska - Członek
     Aktualnie stan członków wynosi 28. 


  Poleć