Następna wiadomość
Spotkanie Pań z 3 wsi

Powiatowa konwencja SLD: „Musimy wystawić najlepszych kandydatów!”

Data dodania: 2011-03-15


   Po 3 miesiącach współpracy oceniamy porozumienie z PO jako ważny element stabilizacji pracy organów uchwałodawczych i wykonawczych miasta i powiatu. Zerwaliśmy jako koalicja ze złym zwyczajem prawicy eliminowania przedstawicieli opozycji w gremiach kierowniczych Rady Miasta i Rady Powiatu. Wyrażamy nadzieje, że starosta i Zarząd Powiatu w większym stopniu niż przez te pierwsze 3 miesiące będzie korzystał z propozycji programowych i osobowych SLD – powiedział poseł Tadeusz Tomaszewski. Dziś w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się konwencja powiatowa SLD.

Obrady rozpoczęło sprawozdanie z działalności Rady Powiatowej SLD za okres od 21 kwietnia 2008 do 14 marca 2010 r., przedstawione przez posła Tadeusza Tomaszewskiego, przewodniczącego struktur Lewicy w powiecie gnieźnieńskim. Poseł poinformował, że organizacja powiatowa SLD liczy 207 członków, zrzeszonych w 12 kołach, w tym pięciu na terenie miasta, a pozostałe w gminach, z wyjątkiem gmin Kiszkowo i Czerniejewo, gdzie kół nie ma. Przypomniał także najważniejsze przedsięwzięcia, organizowane przez powiatową Lewicę. Dużo miejsca poświęcił kampaniom wyborczym do Parlamentu Europejskiego, na prezydenta RP i ostatniej – samorządowej. – Od 1994 roku SLD otrzymuje od wyborców naszego powiatu największe poparcie spośród wszystkich komitetów wyborczych. Do tegorocznych wyborów samorządowych szliśmy z programem „Człowiek – Dom – Praca”, wystawiając 133 kandydatów, w tym kandydatów na prezydenta miasta Gniezna – Jacka Kowalskiego i na burmistrza Trzemeszna – Zygmunta Nowaczyka. Uzyskane poparcie dało w efekcie 8 radnych w Radzie Miasta Gniezna, 7 w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 8 radnych w radach gmin. Największy sukces odniósł Jacek Kowalski, uzyskując w pierwszej turze poparcie 13.551 wyborców, czyli 55,11 procent w wyborach na prezydenta Gniezna. Jesteśmy ugrupowaniem politycznym, które ma największą, 23-osobową grupę radnych w powiecie gnieźnieńskim – mówił poseł T. Tomaszewski. 

altalt   Przewodniczący Lewicy w powiecie przekonywał również, że SLD jest partia ludzi aktywnych na rzecz społeczności lokalnych, w tym środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. – Zorganizowaliśmy, wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan i innymi organizacjami blisko 150 przedsięwzięć dla społeczności lokalnych i różnych środowisk, w których uczestniczyło ponad 42 tysiące osób. Za szczególnie ważne uznajemy nasze działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin o niskich dochodach i bezrobotnych oraz emerytów i rencistów. To nasza aktywność, w organizacjach społecznych, związkach zawodowych, samorządach pomocniczych, spółdzielczości oraz przekazywanie przez posła, radnych i osoby pełniące funkcje publiczne co roku ze swoich diet blisko 100 tysięcy złotych, wyróżnia naszą formację. Tak realizujemy swoją służbę publiczną na rzecz społeczeństwa – podkreślił. 

altalt   Dzisiejsza konwencja była okazją do wręczenia wyróżnień honorowych osobom zasłużonym w działalności społecznej. Odznaki „Zasł
  Poleć