Następna wiadomość
Konferencja Prasowa Posła Tadeusza...

Poselska interpelacja

Data dodania: 2007-11-21


21 października br. Poseł Tadeusz Tomaszewski złożył interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań interwencyjnych przez agencje rządowe w skupie trzody chlewnej. W interpelacji czytamy:

Szanowny Panie Ministrze!

Producenci trzody chlewnej w Wielkopolsce od kilkunastu dni protestują przeciw zbyt niskiej cenie skupu żywca. Rolnicy za taką sytuację obwiniają przede wszystkim duże zakłady mięsne, które sprowadzają tanie mięso z zagranicy. Zakup taniego mięsa w krajach Unii Europejskiej nie jest już  traktowany jako import, ale jak handel wewnętrzny. Zakłady mięsne kupują tanie mięso  i przerabiają je na wędliny. Zdaniem rolników ceny 2,70zł – 2,90zł za 1 kilogram żywca wieprzowego są skandalem i powodują zubożenie rodzin producentów trzody chlewnej. Aby cena żywca wieprzowego była opłacalna powinna wynosić 4,50 zł.

Rolnicy oczekują od rządu by wymógł na Unii Europejskiej dopłaty do mięsa eksportowanego poza Unię Europejską, przyśpieszenia prac związanych z kontraktacją ceny minimalnej.

Drastyczny spadek cen skupu żywca powoduje zagrożenie w spłacie kredytów, brak możliwości  opłat składek na KRUS czy terminowe opłacenie podatku rolnego na rzecz gmin.

Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie działania podejmie rząd aby zahamować spadek cen skupu żywca w kraju?
  2. Czy rząd wystąpi do Komisji Europejskiej z propozycją uruchomienia dopłaty
    do eksportu mięsa poza Unię Europejską?
  3. Na jakim etapie znajdują się negocjacje między Unią Europejską a Rosją w sprawie otwarcia rynku rosyjskiego dla eksportu polskiego mięsa?
  4. Jakie działania podejmuje rząd aby znieść embargo na eksport polskiego mięsa

     do Rosji i obniżenie wysokości cła przy eksporcie na Ukrainę?


  Poleć