Następna wiadomość
Poseł na dożynkach w Chlebowie i Woli...

Poseł wspiera powstanie nowego Klubu Sportowego w Kłecku

Data dodania: 2014-08-18


Gminny Klub Sportowy „LECHITA” Kłecko powstał 1 sierpnia 2014 roku. Komitet Założycielski złożył wniosek do Starosty Gnieźnieńskiego o wpis Klubu do ewidencji.

Decyzją Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z dnia 6 sierpnia 2014r. pod numerem 21 wpisano do ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej GKS „LECHITA” Kłecko.

            14 sierpnia 2014 roku w Kłecku odbyło się I Walne Zebranie Członków GKS „LECHITA” Kłecko. Zebranie prowadził poseł Tadeusz Tomaszewski, który wspiera powstanie Klubu
od strony formalno - prawnej tj. pomocy w przygotowaniu dokumentów założycielskich.
Poseł na zebraniu przekazał symboliczną piłkę meczową.

 

Walne Zebranie Klubu wybrało Zarząd w składzie:

Prezes: Stanisław Fuminkowski

Wiceprezes: Jerzy Wilkosz

Skarbnik: Katarzyna Walkowiak

 

Komisja Rewizyjna będzie funkcjonować w składzie:

Przewodniczący: Hubert Piętoń

Wiceprzewodniczący: Dariusz Miara

Członek: Sylwia Kazimierczak

 

            Nowe władze podjęły działania na rzecz powołania sekcji piłki nożnej juniorów młodszych. Rozpoczęto nabór do sekcji , której pierwszy trening zaplanowano na boisku
w Kłecku 18 sierpnia br. Zostanie on poprowadzony przez Jakuba Fuminkowskiego.

            Nowe władze Klubu w najbliższym czasie planują spotkanie z Burmistrzem w celu omówienia współpracy z władzami samorządowymi oraz zasady korzystania z obiektów sportowych dla sekcji Klubu.

 


  Poleć