Następna wiadomość
Stanowisko w sprawie protestów rolników

Poseł uczetniczył w Forum Rolniczym

Data dodania: 2015-02-24


W świetlicy wiejskiej w Piekarach (gmina Gniezno) odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Gnieźnieńskiego. W zorganizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe oraz Wielkopolską Izbę Rolniczą spotkaniu obok przedstawicieli agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działaczy samorządu rolniczego, organizacji związkowych działających, wzięli udział parlamentarzyści, w tym Poseł Tadeusz Tomaszewski.

     Mówiono m.in. na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy sytuacji na rynkach trzody chlewnej, bydła, mleka.

   Poruszono również temat możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, a także wyborów do Izb Rolniczych, które zaplanowano na 31 maja tego roku.   Rolnicy potrzebują przede wszystkim zmian finansowych, polegających na tym, żeby produkcja rolna stała się bardziej opłacalna, niż jest obecnie. Szczególnie w kontekście tego, że rolnictwo się rozwija. Przez bardzo wielu rolników były poczynione inwestycje, które na chwilę obecną nie są rozwiązywane z uwagi na to, że jest pułapka finansowa. Pobrane były kredyty na inwestycje. W kontekście tego, że produkty rolne są tańsze następują problemy ze spłatą kredytów.
   Spotkanie poprowadził Zbigniew Stajkowski, przewodniczący rady powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie. Zebranych powitał wójt gminy Gniezno, Włodzimierz Leman. Następnie głos zabrała starosta Beata Tarczyńska.

altalt

  

 
   Piotr Łykowski, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR omówił założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Po raz drugi jako kraj członkowski Unii Europejskiej będziemy uczestniczyć w pełnej perspektywie finansowej – podkreślił Piotr Łykowski. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do rozdysponowania jest 13,5 mld euro, z czego 8,6 mld euro to środki unijne, natomiast 4,9 mld euro to środki krajowe. Zakłada się, że ok. 200 tys. gospodarstw rolnych skorzysta z tej pomocy, a także że przy udziale tych środków powstanie 22 tys. nowych miejsc pracy i blisko 2 tys. grup producentów rolnych będzie mogło skorzystać z pomocy oferowanej w ramach programu. – Z jednej strony jest to program kontynuacji, ale także zawiera on elementy nowe, których w poprzednich programach nie było – zaznaczył Piotr Łykowski.
   Przykładem może być rolnictwo ekologiczne, które do tej pory funkcjonowało częściowo jako pakiet rolno-środowiskowy. Dziś stanowi odrębne działanie. Inny przykład to inwestycje na obszarach objętych programem Natura 2000, inwestycje na obszarach OSN, czy restrukturyzacja małych gospodarstw i rozwój usług rolniczych. – Cała Wielkopolska jest regionem, który przoduje w wykorzystaniu funduszy. Gdybyśmy spojrzeli na modernizację, to 12 proc. udziału na dzień dzisiejszych stanowi Wielkopolska. 17 proc. osób, które korzystało z działania Młody Rolnik jest z Wielkopolski, czyli mamy tu najwięcej młodych rolników – mówił Piotr Łykowski. – Widzimy aktywność wielkopolskich producentów i mieszkańców wsi przy korzystaniu z tych funduszy. Oferta, która została przedstawiona została we właściwy sposób spożytkowana i w tym bardzo mocno uczestniczyliśmy – dodał. Omówił najważniejsze kontynuowane i cieszące się do tej pory dużym zainteresowaniem działania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podkreślił, że środki na modernizację ukierunkowane będą przede wszystkim na produkcję trzody chlewnej, bydła mlecznego i mięsnego.
alt   Wielkopolskie Fora Rolnicze odbywają się pod patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim – Czesława Siekierskiego oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Posła na Sejm RP – Piotra Walkowskiego. Jak zaznacza poseł, spotkania organizowane są raz w roku już od blisko dekady i stanowią okazję do przekazania informacji dotyczących zmian, udzielenia odpowiedzi na pytania w jaki sposób sięgać po dotacje, czy dyskutować o kwestiach związanych z obrotem ziemią. Partnerami projektu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Związek Młodzieży Wiejskiej.

 

Poseł Tomaszewski przedstawił nowelizację ubezpieczeń w KRUS oraz odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie realizacji postulatów rolników z powiatu gnieźnieńskiego.

 

źródło: www.informacjelokalne.pl


  Poleć