Następna wiadomość
Jubileusz 40-lecia JKS Dragon

Poseł u strażaków w Pyzdrach i Łubowie

Data dodania: 2015-02-02


Poseł Tadeusz Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Zespołu Poselskiego Strażaków uczestniczył w walnych zebraniach OSP w Pyzdrach i Łubowie. Są to jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ochotnicy w Pyzdrach w roku 2014 uczestniczyli w 42 akcjach ratowniczych a w Łubowie w 51 działaniach ratowniczych.

Wolontariusze z Pyzdr i Łubowa mają wspólne marzenia o nowych ciężkich samochodach pożarniczych.

Poseł przekazał ochotnikom podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz informacje dotyczące rozwiązań prawnych podejmowanych przez Zespół Poselski Strażaków oraz programach wsparcia OSP w zakupach sprzętu pożarniczego prowadzonych przez Związek OSP RP.

W obu zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Komend Powiatowych PSP z Wrześni i Gniezna oraz władz wojewódzkich Związku OSP RP – Andrzej Janka i Waldemar Janusz.


  Poleć