Następna wiadomość
Ruszyła Liga gminna „szóstek...

Poseł Tomaszewski z wizytą w Paryżu

Data dodania: 2013-04-30


W dniach 24 i 25 kwietnia 2013 odbyła się wizyta studialna w Paryżu w ramach projektu „PI- PWP CouveusePl” zorganizowana przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach.

    

      Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wdrożenie w Polsce inkubatorów według francuskiego modelu „couveuse”, które pozwolą osobom bezrobotnym na zakładanie działalności „na próbę”, przy całkowitym przeniesieniu ryzyka na inkubator.

Projekt ma za zadanie wprowadzić takie zmiany w ustawodawstwie, żeby francuski model inkubatora mógł znaleźć swoje zastosowanie w polskich realiach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W fazie testowania zostanie uruchomiony inkubator typu couveuse w Polsce, w formie spółdzielni socjalnej osób prawnych, w ramach działalności którego 7 osób, wyłonionych podczas naboru, będzie mogło rozpocząć własną działalność „na próbę”.

 

       W wizycie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie oraz Posłowie na Sejm RP – Tadeusz Tomaszewski, Anna Bańkowska, Marek Plura, Artur Gorczyński, Grzegorz Tobiszowski i Stanisław Szwed.

 

       Podczas wizyty w Paryżu polska delegacja odbyła spotkanie z przedsiębiorcami, którzy korzystali ze wsparcia inkubatora typu couveuse, konsultacje z kierownikiem Inkubatora Astrolabe Conseil, Richardem Barré, rozmowa z Francoise Benczkowski, specjalistką z Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia, Szkoleń Zawodowych i Dialogu Społecznego oraz  Spotkanie z Catherine Torterat, Union des Couveuses (Związek Inkubatorów typu couveuse).

Grupa biorąca udział w wizycie studialnej miała również okazję zwiedzić zabytki oraz ciekawe zakątki Paryża.

 

  


  Poleć