Następna wiadomość
Spotkanie informacyjno – szkoleniowe w...

Poseł Tomaszewski Wiceprzewodniczącym Głownej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP

Data dodania: 2012-09-19


       XIII Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w dniu 15 września 2012 roku w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie.  Delegatów na Zjazd wybierano od OSP poprzez oddziały gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wśród delegatów reprezentujących wielkopolskich ochotników był Tadeusz Tomaszewski – członek OSP Goczałkowo-Gurówko gm. Niechanowo, wiceprzewodniczący Zespołu Poselskiego Strażaków.  

    Zjazd podsumował 5-letnią kadencję władz Związku oraz dokonał wyboru władz i przyjął program działania na lata 2012-2017.

        Do Związku należy blisko 16,5 tys OSP zrzeszających 684 tys. ochotników. Na koniec 2011 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączonych było 3875 OSP. W ramach Związku działają 7 173 młodzieżowe drużyny pożarnicze zrzeszające 88,5 tys. dziewcząt i chłopców, z czego 10,2 tys. członków MDP zostało aktywnymi strażakami OSP. Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą 792 orkiestry, uczestniczące co roku w blisko 250 tys. działaniach ratowniczych. Związek jest właścicielem Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego w Kikitach oraz posiada 85% udziałów  w Spółce prawa handlowego Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego Sp. z o.o. w Kaliszu.

 

 

 

 

 

 

     

 

Związek OSP RP jest organizacją pożytku publicznego, wydaje miesięcznik „STRAŻAK”  .

Podczas spotkania delegaci dokonali wyboru władz Związku . Prezesem Związku na kolejną kadencję wybrano Waldemara Pawlaka, a jednym z Wiceprezesów został Prezes OW ZOSP RP  w Poznaniu – Stefan Mikołajczak.

Poseł Tadeusz Tomaszewski został wybrany w  skład Głównej Komisji Rewizyjnej, a w czasie pierwszego posiedzenia Komisji powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego GKR ZOSP RP na najbliższe 5 lat.

 


  Poleć