Następna wiadomość
Zapraszamy na uroczystości związane z...

Poseł Tomaszewski w obronie Schroniska w Pobiedziskach

Data dodania: 2012-01-18


     Dziś podczas konferencji prasowej poseł Tadeusz Tomaszewski informował o bieżących działaniach poselskich. Jednym z tematów istotnych w kontekście problemów lokalnych był zagrożony byt Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach. Jak się okazuje w planowanych redukcjach tego typu placówek może się znaleźć właśnie pobiedziska placówka. Poseł Tomaszewski jest zdania, że działania posłów z Wielkopolski powinny zmierzać w kierunku ocalenia placówki. - Mam wrażenie, ze w tej kwestii powinniśmy podjąć temat niezależnie od przynależności do klubów poselskich – przekonuje poseł Tadeusz Tomaszewski.

    Schronisko dla Nieletnich funkcjonuje w Pobiedziskach od 1952 roku, przeznaczone jest dla chłopców w wieku 13-17 lat, którzy weszli w konflikt z prawem. Placówka ta niejednokrotnie otrzymywała wysokie noty w opiniach władz zarówno samorządowych, jak i resortowych.
    Nie tylko przeprowadzone w ostatnim okresie programy reformujące w znaczny sposób stan finansów placówki i pozytywna kontrola NIK w 2009 roku, ale także pozytywny odbiór Schroniska przez społeczność lokalną przemawiają za pozostawieniem placówki. Warto zwrócić uwagę na to, ze w programach socjalizacyjnych nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem ważne znaczenie ma ją zarówno odwiedziny w ośrodku jak i przepustki.

    W przypadku likwidacji SdN w Pobiedziskach młodzież kierowana będzie do Szczecina lub Chojnic co zdecydowanie źle wpłynie na resocjalizację. Niemal centralne ulokowanie w środku Wielkopolski placówki pozwala na stosunkowo łatwy dojazd niemal z całej Wielkopolski. Placówka przez lata wypracowała dobrą współpracę z jednostkami kierującymi z Kalisza, Poznania, Gniezna, Konina i Piły ale także Gorzowa Wlkp. czy Zielonej Góry. Wśród argumentów dyrekcji placówki na które powoływał się dziś poseł Tadeusz Tomaszewski jest też kwestia Euro 2012. - Placówka w Pobiedziskach stanowi istotny element w systemie zabezpieczenia meczy w ramach Euro 2012 w Poznaniu.       Można się spodziewać, że przyjazd dziesiątek tysięcy turystów – kibiców spowoduje wzrost przestępczości nieletnich – dowodzi dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach Artur Ostatkiewicz. Poseł Tomaszewski zwraca także uwagę, że ośrodek zatrudnia blisko 40 osób.
   - To w większości nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z jednej strony można myśleć, że zostaną szybko wchłonięci przez poznański rynek pracy. Zwróciłbym jednak uwagę na ogólne tendencje – niż demograficzny i likwidacja części placówek oświatowych również w Wielkopolsce pozwala mieć obawy czy ludzie Ci znajdą pracę – komentuje poseł Tadeusz Tomaszewski. Na razie jeszcze nie wiadomo jak potoczą się losy Schroniska i jak zachowają się inni wielkopolscy posłowie.
    
źródło:www.informacjelokalne.pl

  Poleć