Następna wiadomość
Informacja na temat podstawowych zmian...

Poseł Tomaszewski na spotkaniu z młodzieżą

Data dodania: 2015-07-17


Poseł Tadeusz Tomaszewski – sprawozdawca nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie spotkał się 16 lipca 2015 roku w Łagowie Lubuskim z grupa 40 młodych ludzi przebywających na Ogólnopolskim Szkoleniu Młodych Społeczników.

      Parlamentarzysta jako przewodniczący podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawił uczestnikom projektu realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Społecznych role i znaczenie stowarzyszeń oraz całego sektora pozarządowego
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

            W czasie rozmowy z młodzieżą poseł omówił obszary współpracy organizacji pozarządowych z władzą publiczną oraz nową ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


  Poleć