Następna wiadomość
Tematy poruszane podczas dyżurów poselskich

Poseł Tomaszewski na dyżurach w powiecie wrzesińskim

Data dodania: 2012-11-14


   Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z radnymi SLD spotkał się z mieszkańcami powiatu wrzesińskiego 13 listopada 2012 na dyżurze poselskim w Pyzdrach, Kołaczkowie, Miłosławiu, Wrześni i Nekli.    

     

      Najwięcej kontrowersji, jak wynika z rozmów z mieszkańcami i radnymi oraz Wójtem Gminy Kołaczkowo i Przewodniczącym Rady Miejskiej Nekli, wzbudza wprowadzenie w życie przez gminy ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminach. Podatek śmieciowy, który uchwalają obecnie gminy często podnosi koszty odbioru odpadów od obywateli do około 300 %.

      Na dyżurze lokalni przedsiębiorcy wnioskowali o ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności opłat za korzystanie z dróg. Sygnalizowano również potrzebę uproszczenia procedur pozyskiwania wsparcia ze środków europejskich. Poseł przedstawiał radnym i mieszkańcom inicjatywy legislacyjne KP SLD w zakresie ustawy śmieciowej i wsparcia zatrudnienia ze środków Funduszu Pracy. Mieszkańcy wyrażają obawy związane z zamiarem likwidacji Sądu Rejonowego we Wrześni oraz funkcjonowaniu obecnie w gminach posterunków Policji.

     Liderzy społeczności lokalnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, którego Prezesem jest Poseł organizują imprezy pod nazwą „Na sportowo i świątecznie” adresowane do dzieci z rodzin ubogich.  W ramach projektu jego uczestnicy otrzymują paczki świąteczne. Łącznie w grudniu br. ta pomoc zostanie skierowana do 2 tys. dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego, słupeckiego i gnieźnieńskiego.  


  Poleć