Następna wiadomość
Spotkanie w Ośrodku Promyk w Dębnicy

Poseł Tomaszewski Honorowym Obywatelem Miłosławia

Data dodania: 2014-07-21


Rada Miejska w Miłosławiu nadała Tadeuszowi Tomaszewskiemu tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Miłosław”

W uzasadnieniu zapisano „Pan Tadeusz Tomaszewski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, w toku swojej wieloletniej działalności społeczno – politycznej przyczynił się do rozwoju Gminy Miłosław, współpracując z jej władzami w zakresie finansowania budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czeszewie oraz organizacji imprez rekreacyjno sportowych i półkolonii dla dzieci. Pełniąc
w Urzędzie Gminy Miłosław dyżury poselskie i służąc życzliwa radą i pomocą, dostarcza wzoru, jak pełnić służbę publiczną i rozwiązywać problemy społeczne w duchu rozumienia i współpracy.”

Dyplom „Honorowego Obywatela Gminy Miłosław” Posłowi Tadeuszowi  Tomaszewskiemu  
18 lipca 2014r. wręczyli Burmistrz Zbigniew Skikiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Sobczak w czasie uroczystej Sesji, która odbyła się z okazji rozpoczęcia obchodów 700-lecia Miasta Miłosław.

Poseł dziękując za przyznany tytuł powiedział:

            „Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,

            Wyrażam serdeczne podziękowania Wysokiej Radzie za podjęcie uchwały
o nadaniu mojej osobie tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY MIŁOSŁAW”.

To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Współpracuję z liderami organizacji społecznych, sołtysami, placówkami oświatowymi oraz władzami samorządowymi gminy Miłosław blisko 30 lat w obszarze sportu, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, poprawy warunków edukacji, ochrony przeciwpożarowej, rozwoju samorządności oraz wspierania aktywności sektora pozarządowego. Ważne miejsce w mojej służbie publicznej od 21 lat jako Posła na Sejm RP mają systematyczne spotkania  z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych. Staram się zawsze wspierać starania władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych o środki finansowe w różnych instytucjach publicznych i funduszach przeznaczonych na realizację projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy. Także od wielu lat wspieram inicjatywy obywatelskie osobistymi darowiznami finansowymi. Moim celem  w działalności publicznej jest łączenie aktywności ludzi, organizacji społecznych i władz publicznych w duchu współpracy i porozumienia dla realizacji inicjatyw  obywatelskich służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb zbiorowych oraz umacnianiu więzi społecznych. Z okazji Jubileuszu 700-lecia Miłosławia przekazuję mieszkańcom oraz władzom samorządowym gminy Miłosław serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych dobrze zapisanych kart w  historii dziejów Miasta.”

 

 


  Poleć