Następna wiadomość
Pierwsze Biuro Senatorskie w Gnieźnie

Poseł Tadeusz Tomaszewski złożył interperację poselską

Data dodania: 2008-01-09


Poseł Tadeusz Tomaszewski złożył do Ministra interpelację w sprawie stworzenia podstaw prawnych do ponownego przeliczenia świadczeń emerytalno-rentowych służb mundurowych do ministra pracy i polityki społecznej

 

Szanowny Panie Marszałku.                                                                                                                                          
 Na podstawie art.191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację w sprawie stworzenia podstaw prawnych do ponownego przeliczenia świadczeń emerytalno-rentowych służb mundurowych do ministra pracy i polityki
społecznej . 
Szanowna Pani Minister .  
Wiele osób w listach do Klubów i Biur poselskich wnioskuje o prawne unormowanie życiowego problemu dla osób pobierających tzw. mundurowe świadczenia emerytalno-rentowe. W przeważającej części osób , które ta sprawa dotyczy wcześniejsze opuszczenie armii, pomimo niesprzyjających dla tych osób uprawnień materialnych , było spowodowane złym stanem albo utratą zdrowia podczas służby . Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami o emeryturach i rentach żołnierzy zawodowych , otrzymywano decyzję o przyznaniu renty inwalidzkiej i emerytury wojskowej do wyboru. Wysokość przyznanych świadczeń emerytalnych była nieco wyższa od wysokości świadczeń rentowych, co nie było bez znaczenia dla osób posiadających na utrzymaniu rodziny .Osoby, które otrzymały świadczenia po 15-20 latach służby podjęły pracę w środowiskach cywilnych , aby poprawić dochody rodzin , a w przyszłości zyskać prawo do wyższej emerytury. Wiele osób , których dotyczy opisywany problem ma 45-letni staż pracy , w tym 15-20 lat służby w formacjach mundurowych . Obowiązujące do 2003 r. przepisy o świadczeniach mundurowych gwarantowały możliwość przeliczenia świadczenia osobom posiadającym uprawnienie do rent i emerytur mundurowych. To przeliczenie następowało po spełnieniu określonych warunków.
            Rozwiązanie które wprowadzono w 2003r. uniemożliwia przeliczenie często niskich rent i emerytur mundurowych na korzystanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wobec powyższego proszę Panią Minister o odpowiedz na następujące pytania:
  1. Czy rząd podziela stanowisko obywateli występującej w przepisie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS dyskryminacji w dostępie do kapitału zgromadzonego w ramach indywidualnych kont emerytalnych osób, którym przyznano wcześniej „świadczenie mundurowe”?
  2. Czy resort przewiduje nowelizację ww. przepisu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w kierunku przywrócenia możliwości ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego wtedy, gdy zainteresowani spełnią m.in. warunek dotyczący opłacenia składek na ZUS przez okres dłuższy niż okres służby?  

  Poleć