Następna wiadomość
Pikieta związkowa przed fabryka firmy APS...

Poseł Tadeusz Tomaszewski wśród założycieli Koła Gospodyń Wiejskich w Gurówku

Data dodania: 2022-05-13


W miniony poniedziałek 9 maja 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Gurówku, gmina Niechanowo, z inicjatywy Pani Anny KRAWCZYK i Posła na Sejm RP Tadeusza TOMASZEWSKIEGO odbyło się Zebranie Założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich.

      Zebranie zgromadzonych osób rozpoczęła pani Anna Krawczyk mówiąc:
”Gurówko małe było, dziś się bardzo powiększyło.

Życie na wsi płynie bowiem jednym torem.

A gdy powstanie koło gospodyń, to ono może być jednym motorem.

Więc  dziś chęci mamy, ręce otwieramy,

I oblicze naszej wioski w lepsze przemieniamy”.

         Zaproponowany na Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego Poseł   Tadeusz Tomaszewski,  omówił prawne ramy funkcjonowania kół gospodyń wiejskich wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich oraz przedstawił wzorcowy Statut KGW.

         Zebranych 25 osób, w tym trzech panów, wybrało na Przewodniczącą KGW panią Annę Krawczyk.  Skarbniczką  zebrani członkowie KGW wybrali panią Marzenę  Cedro a sekretarzem panią Barbarę Krawczyk.       

         Po przyjęciu uchwał i wyborze Zarządu KGW Pani Anna Krawczyk podziękowała za wybór na Przewodniczącą Koła, proponując organizację festynu dla dzieci 1 czerwca 2022 roku przy świetlicy wiejskiej w Gurówku.

         Wniosek o wpis KGW  rejestru kół gospodyń wiejskich został złożony 10 maja br. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie.


  Poleć
Galeria