Następna wiadomość
Gniezno ma 4 boisko Orlik

Poseł Tadeusz Tomaszewski wspiera społeczności lokalne

Data dodania: 2011-12-09


    W    dniu 9 grudnia 2011 roku w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa Posła Tadeusza Tomaszewskiego z udziałem gnieźnieńskich mediów. Tematyka konferencji obejmowała m.in interpelację w sprawie kontraktów menadżerskich prezesów i członków zarządu spółek celowych Ministra Sportu i Turystyki PL2011, interpelację w sprawie wzrostu bezrobocia wśród osób po 50. roku życia.    

      W województwie wielkopolskim, gdzie poziom bezrobocia jest najniższy w całej Polsce liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia wynosi 24.402 osoby. W powiecie gnieźnieńskim aż 1315 osób po 50 roku życia jest bezrobotna. Stanowi do ponad 20 proc. wszystkich bezrobotnych w powiecie. Problem ten wynika z trudnej sytuacji na rynku pracy oraz z przyjętych wcześniej rozwiązań dotyczących ograniczenia przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pojawia się więc problem społeczny zagospodarowania osób z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy znajdują się obecnie na rynku pracy jako osoby bezrobotne
W tej sprawie złożyłem stosowna interpelację do Ministra Pracy i Polityki Społecznej; będę zabiegał również o to, aby rząd w kontekście kolejnych zmian w związku z wiekiem emerytalnym chciał przedstawić swoją koncepcję ograniczenia bezrobocia osób długotrwale bezrobotnych w tym osób po 50 roku życia – wyjaśnił Tadeusz Tomaszewski. 

         Poseł Tomaszewski złożył również zapytanie w sprawie udziałów Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie.
    Od 2002 roku przedłuża się sprzedaż udziałów w spółce. Procedurę prywatyzacji unieważnił Minister Skarbu Państwa uznając, że podmiot, który wygrał konkurs jest niewiarygodny. Podmiot odwołał się i obecnie mimo prawomocnego wyroku sądu Ministerstwo nie dokonuje zbycia udziałów w Spółce. Blisko 250 pracowników spółki jest zaniepokojonych całą sytuacją, gdyż mieli oni nadzieje, że zgodnie z ustawą po sprzedaży przedsiębiorstwa zostaną im udostępnione udziały. Od 2002 procedura ta nie może dojść do skutku. – To zaniepokojenie jest znaczące, dlatego skierowałem stosowane zapytanie do Ministra Skarbu by chciał wyjaśnić, czy proces prywatyzacji zostanie zakończony oraz kiedy będzie zakończony i w jaki sposób. Po 3 miesiącach po zakończeniu procesu i podpisaniu umowy o prywatyzacji udostępnia się akcje pracownikom spółki – powiedział poseł.

       Podczas konferencji Poseł Tomaszewski omówił również treść ustawy budżetowej, m.in dla służb mundurowych. Ustawa przewiduje zawężenie płac w sferze budżetowej. Oszczędności te mają przynieść ok. pół miliarda złotych. Jedynie nauczyciele mogą liczyć na podwyżki od 1 września. Pozostałe oszczędności jakie planuje rząd dotyczą zamrożenia wydatków składek pracodawców płaconych na fundusz pracy. - Przedłużono finansowanie z funduszu pracy stażów podyplomowych dla lekarzy, lekarzy-dentystów i specjalizacji pielęgniarek i położonych, co oznacza, że 700 mln idzie właśnie na te cele a nie np. na zwalczanie bezrobocia wśród ludzi młodych czy osób po 50 roku życia – powiedział Tomaszewski.
   Rząd po raz kolejny zamierza oszczędzać na osobach niepełnosprawnych. Przewiduje zmniejszenie dotacji budżetu państwa do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W projekcie ustawy wskaźnik pomocy ze strony budżetu państwa wynosi tylko 25 proc. tych kosztów. Oznacza to tyle, że dopłata do wynagrodzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zadaniem obligatoryjnym, będzie więc brakowało, podobnie jak w tym roku, środków na zadania nieobligatoryjne finansowane z PFRONU m.in. na zadania, które realizowane są przez PCPR: dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu, likwidacji barier architektonicznych. Programy te będą realizowane tyko w przypadku kiedy pozostaną środki finansowe w PFRONIE po wypłaceniu środków dopłat do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. – Premier zapewniał, że walka z kryzysem nie będzie się odbywała kosztem najsłabszych, jak widać osoby bezrobotne i niepełnosprawne nie są osobami najsłabszymi, skoro również tutaj zamierza ciąć wydatki i obniżać udział państwa w realizacji określonych zadań – tłumaczył poseł.

       Poseł Tomaszewski przybliżył także plan zmian w ustawie, dotyczącej działalności stowarzyszeń. Najistotniejsze zmiany dot. prawa o stowarzyszeniach proponowane przez środowisko organizacji pozarządowych dotyczą wzmocnienia instytucji stowarzyszenia zwykłego, który nie ma osobowości prawnej. W proponowanych zmianach przewiduje się m.in. możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poza źródłami publicznymi (np. darowizna).
   Rejestracja stowarzyszeń powinna opierać się na zasadzie zgłaszania działalności do organu administracji publicznej. Zgłoszenie powinno się dokonywać na najniższym szczeblu (gmina, starostwo), jednak powinien zostać stworzony centralny rejestr stowarzyszeń. Rejestracja działalności społecznej nie powinna być bardziej skomplikowana niż rejestracja działalności gospodarczej.
   Państwo powinno zrezygnować z nadzoru podmiotowego administracji publicznej. – Jako przykład podam, że nadzór ten sprowadza się do tego, że kiedy Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan złożyło w Poznaniu wniosek o zmianę statutu; to czeka już 6 miesięcy na jego zmianę Uważamy, że kwestia tego nadzoru jest niepotrzebna ponieważ wydłuża wszystkie procedury – wyjaśnił Tadeusz Tomaszewski. 

źródło: www.informacjelokalne.pl


  Poleć