Następna wiadomość
Dyżury poselskie w miesiącu lipcu 2007r.

Poseł Tadeusz Tomaszewski ponownie prezesem SMW

Data dodania: 2007-07-07


W dniu 29 czerwca 2007 roku odbyło się XX Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu.

W głosowaniu tajnym na kolejną 4-letnią kadencję  Prezesem Zarządu SMW wybrano Posła Tadeusza Tomaszewskiego.

Wiceprezesami zostali:

                   - Stanisław Dolaciński 

                   - Anita Preis

- Skarbnik – Anna Piazdecka           

- Sekretarz – Marcin Piotrowski

- Członkowie Zarządu : Barbara Senper, Anna Stanowska, Maria Wiśniewska, Maciej Wiczyński

 -  Przewodniczącym Trybunału Kontrolno-Orzekającego wybrano Grzegorza Wasielewskiego.

Stowarzyszenie w latach 2003 – 2006 zorganizowało ofertę dla 110 tys. mieszkańców Wielkopolski.

Główne działania w ramach jej realizacji  to:

- organizacja imprez sportowych,

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży,

- promocja zatrudnienia-programy aktywizujące rynku pracy,

- przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji w/w  oferty pracę podjęło ponad 1600 osób.


  Poleć