Następna wiadomość
Kolejna edycja Nie piję –Nie biorę

Poseł Tadeusz Tomaszewski na dyżurach w okręgu wyborczym

Data dodania: 2012-06-04


       Poseł Tadeusz Tomaszewski w dniu 29 maja br spotkał się z wyborcami na dyżurach poselskich we Wrześni, Słupcy, Koninie, Turku i Kole. Informacje o dyżurach posła  umieszczane są na stronie www.tadeusztomaszewski.pl oraz mediach lokalnych.   

 

We Wrześni poseł wspólnie z radnymi SLD  Miasta i Gminy Września – Sylwestrem Jałoszyńskim i Agnieszką Frąckowiak  przedstawił mediom lokalnym oraz zainteresowanym organizacjom pozarządowym projekt „Centra Integracji Pokoleniowej – II”. Więcej informacji o programie na stronie www.smw.info.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

W Słupcy na spotkaniu z wyborcami dominowała tematyka lokalnego rynku pracy, funkcjonowania organizacji społecznych, w tym utrudnienia biurokratyczne w kontaktach organizacji z samorządami  oraz przejawy mobbingu w placówkach oświatowych.   

W Koninie poseł wspólnie z liderami SLD – Stefanem Dziamarą i Pawłem Piechockim oraz Józefem Pindrasem – Przewodniczącym Związku Zawodowego Górników Kopalni „Konin” zaprezentowali stanowisko w sprawie prywatyzacji kopalni. Józef Pindras przedstawił informacje, że strona społeczna czuje się oszukana przez Ministra Skarbu Państwa. To pierwsza taka prywatyzacja, gdzie załoga kopalni „Konin” i „Adamów”  niepracująca bezpośrednio przy wydobyciu nie otrzymała gwarancji zatrudnienia. Związkowcy planują wobec powyższego wspólne akcje protestacyjne w Turku.

Poseł wspólnie z Mirosławem Marczewskim  - szefem rady powiatowej SLD w Turku uczestniczył w pikiecie zorganizowanej przez komitet  protestacyjny przed siedzibą kopalni w Turku. Poseł Tomaszewski w wypowiedziach do mediów lokalnych poparł postulaty związkowców w obronie miejsc pracy i gwarancji zatrudnienia.

Tadeusz Tomaszewski w tej sprawie złożył wcześniej dwie interpelacje do Ministra Skarbu Państwa i zorganizował spotkanie związkowców z kopalni „Konin” z przewodniczącym KP SLD Leszkiem Millerem.

W Kole na dyżurze poselskim mieszkańcy i działacze Lewicy sygnalizowali obawy związane z wdrażaniem ustawy o gospodarce odpadami. Zgłaszano bałagan związany z funkcjonowaniem przystanku PKS w Kole, braku środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zwłaszcza aktywizację osób po 50-roku życia, niedostatki w służbie zdrowia.

Poseł poinformował wyborców o inicjatywach ustawodawczy

  PolećObecna strona: 1