Następna wiadomość
Spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski

Poseł Tadeusz Tomaszewski delegatem na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu

Data dodania: 2011-06-20


19 czerwca 2011r. w Gnieźnie odbył się pierwszy w Wielkopolsce III Zjazd Powiatowy ZOSP RP. Związek zrzesza 43 jednostki OSP, w tym 11 należy do KSR-G.

Jednostki OSP samodzielnie co roku obsługują około 40% wszystkich zdarzeń i akcji ratowniczych w powiecie gnieźnieńskim. Obrady Zjazdu prowadził Poseł Tadeusz Tomaszewski, który zwrócił uwagę na potrzebę aktywizacji działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, dokończenie procedury uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Powiatowy oraz zwiększenia rangi nadawania honorowych tytułów Strażak Roku. 

Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Ryszard Kamiński omówił działalność na rzecz OSP, w tym program zakupu nowych samochodów ratowniczych. 

Kilku działaczom wręczono odznaczenia związkowe oraz wyróżnienia samorządowe. Poseł Tadeusz Tomaszewski i Marek Gotowała – Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego ZSOP RP w Trzemesznie otrzymali przyznane przez Zarząd Główny Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza w uznaniu zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. 

Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie został wybrany Jacek Kowalski, który wspólnie z posłem Tadeuszem Tomaszewskim jest również delegatem na Zjazd Wojewódzki, który odbędzie się w 2012 roku. 

  Poleć