Następna wiadomość
Młodzież z Wrześni z wizytą w Sejmie

Poseł na wyborach Sołtysa

Data dodania: 2015-01-21


W Gminie Niechanowo zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy trwają zebrania wiejskie, w czasie, których mieszkańcy wybierają sołtysów i rady sołeckie na 4-letnią kadencję.

   

     Poseł Tadeusz Tomaszewski mieszkaniec gminy Niechanowo wziął udział 20 stycznia 2015 roku w zebraniu wiejskim w Czechowie.

      Frekwencja na zebraniu była dobra, uczestniczyło w nim 48 osób czyli zebranie odbyło się w pierwszym terminie.

Zebranie prowadził Wójt Gminy Eugeniusz Zamiar. Po sprawozdaniu Sołtysa za poprzednią 4- letnią kadencję i wyborze 3-osobowej komisji wyborczej przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na Sołtysa.

Zebrani mieszkańcy zgłosili jedną kandydatkę tj. Panią Kamilę Bagrowską pełniącą funkcję Sołtysa od 4 lat.

W wyniku tajnych wyborów na 47 głosujących Pani Kamila Bagrowska uzyskała 45 głosów i została wybrana Sołtysem.

Na czterech wybieranych członków Rady Sołeckiej zgłoszono 8 kandydatów. W wyniku wyboru kolejno największą liczbę głosów otrzymali i zostali wybrani do składu Rady Sołeckiej: Zbigniew Maciejewski, Anna Kościańska, Zbyszko Andrzejewski i Katarzyna Rolewicz.

W czasie zebrania Poseł przedstawił nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych, która pozwala osobom ubezpieczonym w KRUS-ie na dodatkowe zarobkowanie do połowy minimalnego wynagrodzenia i łączenie ubezpieczenia w KRUS. Ustawa daje możliwość na złożenie wniosku o przywrócenie do ubezpieczenia w KRUS-ie w terminie do 30 czerwca 2015, jeżeli  dodatkowe dochody poza rolnictwem nie przekraczały połowy płacy minimalnej.

Poseł omówił również korzystne zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Sołeckiego oraz wspólnie z Wójtem zaprosił mieszkańców Czechowa do udziału w VIII Spartakiadzie Mieszkańców Wsi, która odbędzie się 22 lutego 2015 roku w Niechanowie.

Mieszkańcy zgłosili do Wójta postulat objęcia osób po 65 roku życia refundacją kosztów szczepienia przeciwko grypie, tak jak jest to w Gnieźnie i Gminie  Czerniejewo.

Wójt zapowiedział, że wspólnie z radnymi rozpatrzy postulat, który może być wprowadzony od 2016 roku. Radny powiatu gnieźnieńskiego Pan Zbigniew Bręklewicz odpowiedział na potrzebę budowy chodnika przez wieś przy drodze powiatowej Jarząbkowo – Czechowo - Malczewo.

Na zebraniu dało się odczuć duże poparcie dla działań podejmowanych przez Panią Sołtys oraz pełną akceptację kierunków planowanych wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2015.

 

      


  Poleć