Następna wiadomość
Spotkanie ws dopalaczy w Koninie

Poseł na wyborach sołtysa w Wymysłowie

Data dodania: 2015-05-08


W gminie Trzemeszno odbywają się zebrania wyborcze organów jednostek pomocniczych tj. 21 sołectw i 2 rad osiedli. 8 maja 2015 roku kolejne zebranie dokonujące wyboru sołtysa, rady sołeckiej i komisji rewizyjnej odbyło się w Wymysłowie.

   

       Na zebranie przybyło 83 uprawnionych mieszkańców, co oznaczało, że zebranie odbyło się w I terminie. Spotkanie prowadził radny Rady Miejskiej Maciej Zalewski. W zebraniu uczestniczył również Burmistrz Trzemeszna Pan Krzysztof Dereziński, który przestawił informacje o stanie realizacji wniosków z przed czterech lat. Stwierdził również, że udało się tylko w 40% zrealizować postulaty mieszkańców, jednak  pozostałe sprawy mają szansę być podjęte w nadchodzących latach.

        Po wyborze 3 – osobowej Komisji skrutacyjnej zgłoszono 4 kandydatów na sołtysa. W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych najwięcej głosów na 83 głosujących uzyskała Pani Katarzyna Julkowska (46 głosów) i została wybrana sołtysem.

W skład rady sołeckiej weszły następujące osoby:

Tomasz Kończal, Krzysztof Pałuczak, Roman Nowacki, Roman Staniszewski, Szymon Kędziora, Wiesław Kończal, Sebastian Pieczyński.

W zebraniu uczestniczył poseł Tadeusz Tomaszewski, który przedstawił mieszkańcom korzystne zmiany w funkcjonowaniu funduszu sołeckiego, ubezpieczeń społecznych ZUS i KRUS oraz nowe rozwiązania w zakresie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych.

 

    


  Poleć