Następna wiadomość
Poseł Tomaszewski na konferencji w resorcie...

Poseł na walnym spółdzielni

Data dodania: 2013-06-27


Poseł Tadeusz Tomaszewski uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niechanowie.

Spółdzielnia działa od 1945 roku, zrzesza 56 członków i zatrudnia 13 pracowników. Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność handlową i sprzedaż detaliczną.

Sprzedaż netto w 2012 roku wyniosła ogółem ponad 3 mln zł a wynik finansowy był dodatni i wynosił 10,5 tyś zł. Spółdzielcy z Niechanowa powierzyli przewodniczenie zebrania członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” posłowi Tomaszewskiemu. Walne zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności organów statutowych za rok 2012. Walne zebranie większością głosów dokonało zmian w Statucie Spółdzielni i udzieliło absolutorium Zarządowi na czele z Panią Prezes Małgorzatą Kozłowską. W zebraniu uczestniczyło 75% członków Spółdzielni. W czasie dyskusji Poseł Tomaszewski zgłosił wniosek, który został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, dotyczący opracowania strategii rozwoju spółdzielni na najbliższe 4 lata oraz omówił stan prac nad zmianą prawa spółdzielczego w Sejmie. 


  Poleć